Hørsholm Kommunalbestyrelse

De konservative

De konservative er den største gruppe i byrådet og samtidig det borgmesterbærende parti i kommunen!

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/09/morten-slotved_134x100-1-134x100.jpg

Morten Slotved

Fødselsår: 031169

Hvor længe har du boet i Hørsholm: Flyttede ind i Ørbækgårds Allé februar 2000

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund: Kaptajn af reserven samt Cand. Oecon.

Hvad er din jobmæssige baggrund: Seneste job indtil 2010 var 10 år hos IBM, afsluttende som Senior Salgschef for et software område.

Hvilket år blev du valgt ind i Kommunalbestyrelsen første gang: 2006-2010 KB medlem 2010- Borgmester

Er du gift/samboende og hvor længe har du været gift/samboende: Gift med Inger siden 1999.

Antal børn og deres køn og fødselsår: Sofie født i 2002, Valdemar født i 2003 og Amalie født i 2007

Hvad er din personlige vision for din deltagelse i politik: Jeg har en stolthed overfor de konservative værdier i livet. Jeg tror på, at vi som et borgerligt parti har en berettigelse ved at værne om de svage i samfundet, stå på mål for miljøet og huske kulturen. Det er nogle værdier jeg gerne vil kæmpe for lokalt.

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/09/charlotte-kirchheiner_134x100-1-134x100.jpg

Charlotte Kirchheiner

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/09/Morten-Bast-Hall-134x100.jpg

Morten Bast Hall

Fødselsår: 1999

Hvor længe har du boet i Hørsholm: Jeg har altid boet i Hørsholm i samme hus på Johannevej. Alle mine leveår med gang i daginstitutioner i Hørsholm, Hørsholm Skole, Rungsted Gymnasium og en masse forskellige sportsklubber.

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund: Jeg blev student i sommeren 2018, og jeg studerer nu HA (mat.) på CBS.

Hvad er din jobmæssige baggrund: Inden jeg blev valgt i Kommunalbestyrelsen havde jeg haft en række fritidsjob med start på min 13-års fødselsdag, da jeg delte reklamer rundt. Jeg var hjælpelærer i fritidsidræt, da jeg gik i 7. klasse og jeg arbejdede 2,5 år i REMA 1000 Hørsholm.

Hvilket år blev du valgt ind i Kommunalbestyrelsen første gang: Efter valget i 2017, en måned efter min 18-års fødselsdag:-)

Er du gift/samboende og hvor længe har du været gift/samboende: Nej.

Antal børn og deres køn og fødselsår.: Ingen børn.

Hvad er din personlige vision for din deltagelse i politik: Min passion for at gå ind i kommunalpolitik var først og fremmest, at fremtidssikre Hørsholm. Derfor arbejder jeg for at få flere tilflyttere til byen. Mit fokus er særligt på unge evt. studerende, da hvis man får lokket dem til byen, og de bliver boende længe, er der et stærkt fundament at bygge Hørsholm videre på.

Jeg er meget passioneret omkring idræts- og foreningslivet i Hørsholm. Jeg har, siden jeg var en bette knægt, været med i masse sportsklubber i Hørsholm. Det fællesskab og den livsglæde, som det bringer, er fantastisk at vokse op med. Hørsholm har tilmed den unikke fordel, at det hele er samlet inden for et lille område, idrætsparken. Jeg arbejder derfor for, at Hørsholms børn kan have samme skønne vilkår, som jeg havde som barn – og helst bedre naturligvis.

Sidst men ikke mindst er jeg borgerlig og konservativ. Det betyder naturligvis, at jeg kæmper for, at pengene bliver brugt så fornuftigt som muligt. Det gælder for alle de beslutninger jeg er med til at tage, at pengene i udgangspunktet ligger bedst i folks egne lommer. Det betyder også, at jeg ikke kunne drømme om at gøre det dyrere at være skatteborger i Hørsholm.

Morten er valgt for De Konservative og er medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og af Sports- Fritids- og Kulturudvalget

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/09/nadja-hageskov_134x100-1-134x100.jpg

Nadja Hageskov

Fødselsår: 1975

Hvor længe har du boet i Hørsholm: Siden december 1999

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund: Sygeplejerske

Hvad er din jobmæssige baggrund: Hjemmesygeplejerske i Fredensborg Kommune

Hvilket år blev du valgt ind i Kommunalbestyrelsen: Første gang 2009

Er du gift/samboende og hvor længe har du været gift/samboende: Sammen med Tore siden 1993

Antal børn og deres køn og fødselsår: 2 piger på hhv. 17 og 20 år

Hvad er din personlige vision for din deltagelse i politik: Jeg brænder for at Hørsholm Kommune er en attraktiv kommune at leve og bosætte sig i. Her skal være tilbud til alle aldersgrupper og det er vigtigt for mig at være med til at skabe rammer for aktive Sport, Fritid og Kulturtilbud.

 

 

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/11/Maj_100x100px-100x100.jpg

Maj Allin Thorup

Fødselsår: 1975

Hvor længe har du boet i Hørsholm: Sommeren 2009. Min mand Peter er opvokset i Hørsholm, og både hans og mine forældre boede på det tidspunkt i byen. Så det var det oplagte valg, at ’vende hjem’

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund: Samfundsvidenskabelig basisuddannelse fra RUC

Hvad er din jobmæssige baggrund: De seneste 15 år har jeg arbejdet i forskellige internationale marketingroller, primært indenfor medico og pharma. I dag er jeg selvstændig marketingkonsulent med opgaver indenfor sundhedssektoren.

Hvilket år blev du valgt ind i Kommunalbestyrelsen første gang: November 2017 (Valgperiode: 2018-2021)

Er du gift/samboende og hvor længe har du været gift/samboende: Gift med Peter siden 2005

Antal børn og deres køn og fødselsår: August født i 2007, Aksel født i 2009 og Max født i 2013

Hvad er din personlige vision for din deltagelse i politik: Vi må beslutte os for, om vi er en by i udvikling eller afvikling. Hvis Hørsholm fremadrettet skal være en attraktiv bykommune, må vi tiltrække flere børnefamilier og investere i vores børn og unge. Vi skal prioritere en stærk økonomi, så vi fortsat kan sikre Hørsholm som en økonomisk bæredygtig, selvstændig kommune, og vi skal prioritere et højt serviceniveau til både børn, unge, ældre og udsatte.

Evt. andre informationer eller kommentarer: Medlem af Børne –og Skoleudvalget samt næstformand for Social –og Seniorudvalget Bestyrelsesformand for ’Ung i Hørsholm’

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/09/jan-h-klit_134x100-1-134x100.jpg

Jan H. Klit

Fødselsår: 1968

Hvor længe har du boet i Hørsholm: Siden 1992

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund: HH, HF og uddannet politimand

Hvad er din jobmæssige baggrund: Leder i politiet siden 2002 i forskellige roller, indsatsleder, hundeleder, lokalpolitichef og vagtchef, i dag som indkøbschef for Københavns Politi

Hvilket år blev du valgt ind i Kommunalbestyrelsen første gang: 2013

Er du gift/samboende og hvor længe har du været gift/samboende: gift siden 1999 og samboende med samme siden 1989

Antal børn og deres køn og fødselsår: 4, 2 drenge og 2 piger, fra henholdsvis 2009 ( pige ), 1999 ( dreng ), 1997 ( dreng ) og 1994 ( pige ).

Hvad er din personlige vision for din deltagelse i politik: at være med til at gøre en aktiv forskel i vores lokalsamfund for at gøre vores dejlige by endnu bedre og endnu mere attraktiv

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/10/fabricius_100x100-100x100.jpg

Bent Fabricius

Fødselsår: 1952

Hvor længe har du boet i Hørsholm:Siden 1978

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund: Uddannet som officer i søværnet

Hvad er din jobmæssige baggrund: Officer med forskellige chefposter til søs og i land, afsluttende i søværnet som chef for 2. Eskadre. herefter 8 år som formand for Hovedorganisationen af Officerer i Forsvaret. Nu pensionist.

Hvilket år blev du valgt ind i Kommunalbestyrelsen første gang: Blev ikke valgt ind i 2017. Manglede kun ganske få stemmer. Afløste Kristin Arendt i kommunalbestyrelsen ultimo november 2018

Er du gift/samboende og hvor længe har du været gift/samboende: Gift på nu 41. år.

Antal børn og deres køn og fødselsår: To drenge fra henholdsvis 1984 og 1991

Hvad er din personlige vision for din deltagelse i politik: Hørsholm Kommune har altid efter min opfattelse været en veldrevet kommune, der er attraktiv at bo i. Jeg ønsker således ingen egentlige ændringer i kommunen, men jeg vil som politiker bidrage til at opretholde en afbalanceret kommune med fokus på såvel ældre som unge. Ikke mindst en stærk fokus på de aller yngste skal gerne skabe en bedre fremtid for de udsatte børn og for kommunen ad åre betyde en driftsbesparelse, der kan bruges til glæde for andre områder. 

Det har nu maget sig således, at jeg er placeret i Miljø- og Planlægningsudvalget samt Sundhedsudvalget og en naturlig konsekvens heraf er selvfølgeligt, at disse udvalgs ansvarsområder får en særlig fokus.

I øvrigt brænder jeg enormt meget for foreningslivet, herunder især idrætslivet.

Venstre

Venstre er med 4 medlemmer den næststørste gruppe i byrådet

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/09/anne-ehrenreich_134x100-1-134x100.jpg

Anne Ehrenreich

Fødselsår: 1961

Hvor længe har du boet i Hørsholm: Siden 1963, dog afbrudt af to arbejdsophold i udlandet af i alt knap 7 års varighed. Min skolegang har været i Hørsholm, hvor jeg begyndte i Usserød Skole i 1967 og senere flyttede til Hørsholm Skole. Jeg havde en dejlig gymnasietid på Rungsted Statsskole på Stadion Alle, hvor jeg blev student fra i 1979.

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund: Jurist og HD i udenrigshandel.

Hvad er din jobmæssige baggrund: Jeg har arbejdet det meste af mit arbejdsliv i Udenrigsministeriet, hvor jeg pt. er chefkonsulent i kontoret for EU koordination og Nordeuropa. Jeg har som led i mit arbejde været udsendt til Danmarks mission til FN i New York og Danmarks repræsentation til EU i Bruxelles og samlet arbejdet knapt 7 år i udlandet.

Hvilket år blev du valgt ind i Kommunalbestyrelsen første gang: 2005 og Regionsrådet for hovedstaden i 2011

Er du gift/samboende og hvor længe har du været gift/samboende: Ja, ca. 25 år med min kollega Uffe A. Balslev, pt. Danmarks ambassadør i Dublin, Irland.

 Antal børn og deres køn og fødselsår: Ingen

Hvad er din personlige vision for din deltagelse i politik: Jeg ønsker at være med til at udvikle vores dejlige by i en borgerlig liberal retning. Jeg prioriterer børnene, som er vores fremtid. Samtidig skal vi passe godt på vores ældre, som har været med til at bygge Hørsholm op. Vi skal udvikle vores by med fornuft og respekt for de smukke grønne områder. Det forudsætter nye lokalplaner. Det skal være nemt at komme frem. Jeg arbejder for velfungerende transportmuligheder mellem Hørsholm og København. Det gælder såvel med bil som kollektiv transport.

Som følge af min rolle som regionspolitiker arbejder jeg også for et bedre sundhedsvæsen, hvor borgeren får nem og hurtig hjælp og ikke oplever barrierer mellem hospitaler og kommunal genoptræning.  Mine målsætninger til kommunalvalget i 2017 holder stadig, og jeg arbejder målrettet på at gennemføre dem.

 

 

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/09/kristian-n-nielsen_134x100-1-134x100.jpg

Kristian Nørgaard Jensen

Fødselsår: 1971

Hvor længe har du boet i Hørsholm: Siden 2010

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund: Cand Merc

Hvad er din jobmæssige baggrund: Virksomhedsejer/selvstændig

Hvilket år blev du valgt ind i Kommunalbestyrelsen første gang: 2017

Er du gift/samboende og hvor længe har du været gift/samboende: Ja

Antal børn og deres køn og fødselsår: 2 piger (2002 & 2005)

Hvad er din personlige vision for din deltagelse i politik: Vi skal have de bedst mulige forhold for vores børnefamilier, ældre og erhvervslivet – og mit fokus er på børnefamilierne og erhvervslivet, da disse to grupper er fundamentet for et fremtidigt Hørsholm. Den demografiske profil tilskriver, at vi skal tiltrække unge og holde fast i erhvervslivet, og specielt handelslivet er en vigtig nøgle, da et stærkt fremtidig Hørsholm kræver et livligt og attraktivt handelsliv.

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/09/ann-lindhardt_134x100-1-134x100.jpg

Ann Lindhardt

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/09/fritz-reuther_134x100-1-134x100.jpg

Fritz Reuther

Sociademokraterne

Med tre medlemmer er Socialdemokraterne den 3. største gruppe i byrådet og den største ikke borgerlige

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/09/niels-lundshoej_134x100-134x100.jpg

Niels Lundshøj

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/09/svend-erik-christiansen_134x100-134x100.jpg

Svend Erik Christiansen

Fødselsår: 1946

Hvor længe har du boet i Hørsholm: Siden 2016

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund: Boghandler, folkeskolelærer, Bachelor i samfundsfag

Hvad er din jobmæssige baggrund: Boghandler, folkeskolelærer, konsulent, borgmester i Fredensborg Humlebæk, direktør i organisationen Frie Børnehaver og fritidshjem, konsulent, kommunalbestyrelsesmedlem

Hvilket år blev du valgt ind i Kommunalbestyrelsen første gang: Valgt første gang i Fredensborg Humlebæk byråd i 1986

Er du gift/samboende og hvor længe har du været gift/samboende: Gift første gang i 45 år. Gift 2 gang i 2018.

Antal børn og deres køn og fødselsår: 2 børn datter 49 år søn 47 år

Hvad er din personlige vision for din deltagelse i politik: Visionen er et bedre Hørsholm – bedre offentlig service, flere oplevelser for borgerne, bedre normeringer for børn og ældre, mere natur, flere børnefamilier til kommunen, styr på lokalplanerne, styr på byggetilladelserne.

 

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/09/marcus-guldager_134x100-134x100.jpg

Marcus Guldager

Fødselsår: 1998

Hvor længe har du boet i Hørsholm: Jeg har boet i Hørsholm siden 2003

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund: Jeg læser økonomi på Københavns Universitet

Hvad er din jobmæssige baggrund: Som studiejob arbejder jeg som underviser for fagbevægelsens skoletjeneste, og er mentor i matematik

Hvilket år blev du valgt ind i Kommunalbestyrelsen første gang: Jeg blev valgt første gang i 2017

Er du gift/samboende og hvor længe har du været gift/samboende: Har været samboende med Caroline siden 1/2/2019

Antal børn og deres køn og fødselsår: Ingen børn

Hvad er din personlige vision for din deltagelse i politik: Jeg ønsker at Hørsholm skal være den bedste børnekommune i landet. Jeg føler længe, at børneområdet har været underprioriteret, og de er vores fremtid. Vi kan ikke være tjent med det nuværende serviceniveau på børneområdet.

De Radikale

Byrådet har et radikal medlem

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/09/henrik-klitgaard_134x100-134x100.jpg

Henrik Klitgaard

Fødselsår: 1961

Hvor længe har du boet i Hørsholm: 50 år

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund: Student og handelseksamen

Hvad er din jobmæssige baggrund: Selvstændig erhvervsdrivende

Hvilket år blev du valgt ind i Kommunalbestyrelsen første gang: 2008

Er du gift/samboende og hvor længe har du været gift/samboende: Gift i 34 år

Antal børn og deres køn og fødselsår: 2 voksne børn

Hvad er din personlige vision for din deltagelse i politik:  At skabe en levende by med et rigt udbud af kulturtilbud og med plads til  ældre, unge og børn.

Liberal Alliance

Byrådet har et LA medlem

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/10/nybo_100x100-100x100.jpg

Jakob Nybo

Fødselsår: 1969

Hvor længe har du boet i Hørsholm: 20 år

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund: Cand. merc og cand. bellum (officer fra Hærens Officerskole med studier i krig).

Hvad er din jobmæssige baggrund: Virksomhedsejer og bestyrelsesmedlem

Hvilket år blev du valgt ind i Kommunalbestyrelsen første gang: 2018

Er du gift/samboende og hvor længe har du været gift/samboende: Det er indenfor mit privatlivsfære, og jeg mener ikke, at det er relevant for mit liv og virke som lokalpolitiker.

Antal børn og deres køn og fødselsår: 3 dejlige børn. Køn og alder mener jeg ikke er relevant men der er to hjemmeboende 😉

Hvad er din personlige vision for din deltagelse i politik:  At skabe en levende kommune, som det er dejligt at leve i hele livet med rigdom, frihed og stærke frivillige fællesskaber.

Dansk Folkeparti

Byrådet har et DF medlem

Dansk Folkeparti har et medlem af Kommunalbestyrelsen

Uden for parti

Byrådet har to partiløse medlemmer

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/10/Thorkild-Gruelund_100x100-100x100.jpg

Thorkild Gruelund

Fødselsår:1947

Hvor længe har du boet i Hørsholm: 43 år

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund: Restaurationsbranchen 

Hvad er din jobmæssige baggrund: Værtshusholder, drivhussælger og juletræsforhandler

Hvilket år blev du valgt ind i Kommunalbestyrelsen første gang: 1. januar 1994

Er du gift/samboende og hvor længe har du været gift/samboende: Gift med Anne siden 1975

Antal børn og deres køn og fødselsår: 2 døtre fra 1979 og 1986 og en søn fra et tidligere forhold.

Hvad er din personlige vision for din deltagelse i politik: Øve indflydelse på udviklingen i det lokalsamfundet, som jeg selv er en del af.

Evt. andre informationer eller kommentarer: Det er utroligt spændende at deltage i lokalpolitisk arbejde. Man kan blive “bidt” af det. 🙂

Uden for parti

Byrådet har to partiløse medlemmer

https://xn--hrsholmnyheder-qqb.dk/wp-content/uploads/2019/10/annette_100x100-100x100.jpg

Annette Wiencken

Fødselsår: 1957

Hvor længe har du boet i Hørsholm: Siden 15. januar 1991

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund: korrespondent i engelsk, merkonom i personaleadministration og cand.mag i fransk og retorik.

Hvad er din jobmæssige baggrund: Udlært i A.P. Møller, forskellige adm. stillinger i erhvervslivet og siden 2003 lærer på NGG (North Zealand International School).

Hvilket år blev du valgt ind i Kommunalbestyrelsen første gang: 2009

Er du gift/samboende og hvor længe har du været gift/samboende: Gift med Kim siden 1982

Antal børn og deres køn og fødselsår. 4 børn (3 sønner og en datter) – alle voksne og fløjet fra reden.

Hvad er din personlige vision for din deltagelse i politik: Deltage i demokratiet og præge udviklingen i en liberal retning: Valgmuligheder og frihed under ansvar.

 

 

da_DKDansk