Budgetforliget underskrevet – vi har taget ansvar siger forligspartierne

#

Af Peter Brandi – Foto: Peter Brandi©

Det var en glad og tilfreds gruppe politikere, der mandag eftermiddag underskrev budgetaftalen for 2020 – 2023.

Forligsparterne præsenterer den underskrevne aftale. Fra venstre Svend Erik Christiansen (A), Henrik Klitgaard (B), Niels Lundshøj (A), Morten Slotved (C), Maj Allin Thorup (C) og Thorkild Gruelund (UP) – Foto: Peter Brandi©

Det sagde forligspartierne selv om forliget

Borgmester Morten Slotved (C)

”Jeg er glad or at vi nu har taget ansvar for Hørsholm Kommunes fremtid, og dens økonomiske fremtid. Når vi kigger på denne aftale, så er det en robust aftale, hvor vi har indlagt alle de udgiftspres, der er tale om. Vi havde nogle store udfordringer indenfor de specialiserede områder. Vi havde nogle store udfordringer omkring efterlønnen, vi havde rigtig mange store udfordringer på de svære områder, dem har vi taget hånd om, vi har lagt dem ind. Vi har fundet omprioriteringerne, så når man ser på budgettet, så er det en omprioritering, i forhold til det udgiftspres der har været. Vi har også taget det fremtidige demografiudgiftspres med, så jeg har faktisk en rigtig god følelse af, at her har vi taget ansvaret. Vi har igen sagt, vi vil gerne Hørsholm, og vi vil gerne Hørsholm fremadrettet. Og så ligger der det direkte i Hørsholm strategien, hvor det er vores byliv, og det er PH Park. Og der skal sættes streg under, at det er en park, vi køber en park, hvor vi siger, at vi har et fælles område, hvor alle har lov til at være. Vi tør sige, at vi er med til at udvikle byen. Det der er interessant, er vores børneliv, der er et markant aftryk af vores børneliv, hvad er det vi vil. Så det er på disse ting, at vi har sat ressourcer af. Vi er også ude at kigge på bæredygtighed, for vi vil selvfølgelig også gerne være en bæredygtig kommune.

Borgmester Morten Slotved (C) – Foto: Peter Brandi©

Så som Borgmester er jeg rigtig glad for, at vi nu er med til at fremtidssikre vores kommune.

Vi har prioriteret velfærdsområderne, det er social- og seniorområdet, det er børne- skoleområdet, det er de steder vi har prioriteret.” Slutter Morten Slotved.

Formand for Børne- og Skoleudvalget Niels Lundshøj (A)

”Jeg er meget, meget glad for løftet på børneområdet. Det er noget, der har været særdeles vigtigt for os, for at kunne være med i en aftale, at vi fik dette løft. Der er flere ting i det; anlægssiden, hvis vi bare kigger på den alene – der får vi en ny daginstitution – der er afsat 55 mio. til en institution ved Rungsted Kyst. Så er der afsat, over en fireårig periode, en stor sum til af til at renovere vores børnehaver og vores skoler. Vi har efterhånden et kæmpe massivt efterslæb på vores børnehaver. Det har været noget, vi ikke har fået prioriteret, men nu tager vi endelig hul på denne opgave. Kigger vi på anlægsinvesteringer så er der over 100 mio. kr. sat af over 4 år på anlægsområdet, det er jeg meget stolt af at vi kan præsentere.

Formand for Børne- og Skoleudvalget Niels Lundshøj (A) Foto: Peter Brandi©

Kigger vi på driftssiden; noget af det jeg er rigtig glad for, det er at nu slipper vi for at videreføre 3 procents besparelsen, de bliver ført tilbage til skolerne. De indefrosne midler, de bliver frigivet igen. Der kommer ikke flere børn i Hørsholms klasser, som jeg selv havde det svært med, og som der var mange der havde frygtet, det kommer ikke til at ske. Til gengæld har vi faktisk fundet penge ved at omprioritere, til at løfte vuggestuerne, hvor vi særligt har målrettet 2 mio. til det område.

Så nu får børneområdet endelig det løft, som jeg mener at det har fortjent. Når man tænker på udgangspunktet for dette budget, hvad vi startede med og hvor det er landet nu. Jeg er en meget, meget glad skoleudvalgsformand.”

1. Viceborgmester og formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Henrik Klitgaard (B)

 Jeg synes det er bemærkelsesværdigt at konstatere, hvor enige det her hold har været. Fra det øjeblik de øvrige partier forlod forhandlingslokalet (Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. red.) tog det os mindre end 3 timer at blive færdige med resten. Det er et udtryk for, at der i denne gruppe er et rigtig godt fælles fodslag om, hvor vi vil hen med kommunen. Når de øvrige er med, er der meget symbolpolitik, der skal spares 5-ører, på noget der har stor symbolpolitisk værdi, så jeg er glad for, at vi har lavet et budgetforlig uden symbolpolitik.

1. Viceborgmester og formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Henrik Klitgaard (B) – Foto: Peter Brandi©

Til gengæld er jeg meget ærgerlig over at konstatere, at Venstre og Dansk Folkeparti forlod forhandlingerne, med PH Park som argumentation for at forlade budgetforhandlingerne. Det beror simpelthen på et alt for løst grundlag, at de er begyndt at stemme nej til det. Vi har fået analyseret PH Park til bunds – med den ene ekspert efter den anden, vi har fået lave skyggediagrammer, vi har fået lavet oversigt over indbliksgener, højdekvoter og alt muligt. Vi der har lyttet til eksperterne, vi er helt rolige. PH Park bliver et fantastisk byggeri for Hørsholm Kommune, og vi kommer ikke til at genere nogen naboer med det byggeri.

Når Venstre og Dansk Folkeparti alligevel vælger at forlade forhandlingerne på det grundlag, så gør de det ud fra en mavefornemmelse, der er fuldstændig udokumenteret. Og det synes jeg er brandhamrende ærgerligt. Det er ikke den måde man laver politik på, hvis man skal udvikle kommunen, med så stort et anlæg som PH Park er.

Overordnet set så er jeg, som resten af gruppen her, rigtig godt tilfreds med budgetforliget. Jeg er glad for at vi, selvom det har været svært at skulle omprioritere så mange penge, faktisk har gjort det på så skånsom en måde, at vi rent faktisk har formået at løfte nogle områder. Og ikke bare rundbarbere hele kommunen.”

Formand for Social- og Seniorudvalget Thorkild Gruelund (UP)

Udover børneliv, byliv og bæredygtighed, så har jeg også bedsteforældre stående. For de ældre – så det i begyndelsen ud til at blive rigtig hårdt, og da kan jeg konstatere, at det ikke er blevet nær så frygteligt, som det så ud til. Det er anseligt bedre end man kunne have frygtet. Kommunalbestyrelsen består jo af fyrreårige med små børn, derfor er det at tale de ældres sag – jo ikke sådan helt oppe i tiden. Men det gik bedre end som så.

Formand for Social- og Seniorudvalget Thorkild Gruelund (UP) – Foto: Peter Brandi©

Så er det vigtigt for mig, at der er sat 500.000 kr. af til en forundersøgelse af flere ældreboliger og et bofællesskab på Sophielund-området, rent faktisk den yderste del af sygehusgrunden. De 500.000 er vigtige så vi kommer i gang med det, fordi vi ved at ældreboliger er efterspurgte, og ikke mindst netop der.

Det at vi nu viderefører værdighedspuljen, som ikke kommer direkte, men via bloktilskuddet, så udvalget kan arbejde med prioritering af de 6,7 mio. kr. Mange af dem er allerede prioriteret, men der er stadigvæk mulighed for at udvalget kan prioritere, på samme måde med de 1,7 mio. til plejehjemmene til klippekort-ordningen. Det synes jeg er godt.

Så er der selvfølgelig nogle steder der bliver sparet, men det er uden serviceforringelser. På hjemmeplejen der vil vi se på, hvordan bruge vi hjemmehjælperen, altså ansigt til ansigt tid, hvor meget tid bruger hjemmehjælperen på ikke at have med en borger at gøre? Den tid vil vi gøre noget ved. Den vil vi effektivisere, så hjemmehjælperen når flere borgere. Jeg kan ikke se andet, end at det er en sund tankegang. Vi skal se hvor meget tid hjemmehjælpen bruger på omgang med borgerne.

Det er nok noget af det væsentligste for mig. Som bedsteforældre er jeg ikke blind overfor børnene. Det at vi skal have en ny børneinstitution i Rungsted anser jeg for at være en stor kvalitet. Rigtig mange borgere kan faktisk nøjes med en bil, hvis de kan tage ægtefællen med til stationen, mens de selv aflever børnene. Efterfølgende kan de så selv kan tage toget ind til København.

Der er i øvrigt sat penge af til hjælp til renovering af bassinet i Breelteparken, der er sat penge af til at den nederste etage på Sophielund kan renoveres.

Så jeg er ganske godt tilfreds med budgetforliget.”

Maj Allin Thorup (C)

Maj Allin Thorup nævnte, at det der va, specielt ved budgetforliget i år, har været at vi skulle omprioritere midler til de udsatte områder. Det jeg også er rigtig glad for ved dette budgetforlig, er at vi har haft tid til at tale om hvordan forebygger vi. Hvordan får vi kigget på, hvordan får vi ændret rammerne for vores børn. Derfor er jeg specielt glad for de 2 mio. vi har fået sat af til børnehaverne, fordi vi ved, at tidlig indsats – det virker. Selv om 2 mio. lyder af lidt, så er det et beløb, der gør en forskel i denne her aldersgruppe.

Maj Allin Thorup (C) – Foto: Peter Brandi©

En anden konservativ mærkesag som jeg gerne vil fremhæve er, at vi gerne vil have genindført et økonomisk tilskud til pasning af eget barn. Det sætter vi nu i gang igen som en forsøgsordning, i første omgang i 2020 og 2021, hvorefter vi evaluerer, og beslutter om det skal fortsætte.

Formand for Sundhedsudvalget Svend Erik Christiansen (A)

”Jeg er selvfølgelig enig i det de andre har nævnt, men jeg vil også gerne nævne, at vi har sat penge af til forundersøgelse for et sundhedshus.

Det jeg synes vi skal lægge mærke til er, at vi sætter altså noget i gang her. Det er ikke sådan et lukkebudget, alle de forslag der er talt om her, er nogen der sætter noget i gang, der sker noget og det er det der er det sjove ved dette budget – der bliver faktisk sat noget i gang.

Formand for Sundhedsudvalget Svend Erik Christiansen (A) – Foto: Peter Brandi©

Så synes jeg også lige, at vi skal nævne kulturområdet, for der var lagt op til en rundbarbering af kulturområdet. Kulturen er jo et svagt område, for det er ikke lovbundet. Det er noget vi gør, fordi det er noget vi gerne vil gøre for borgerne. Men de fleste borgere bruger jo kulturområdet, det er det, der er væsentligt for os.

Det lyder fint, men hvor ligger besparelserne så?

Morten Slotved svarer, ”der er sparet, men når man kigger på det, så er de fleste lagt indenfor økonomiudvalgets område, der er lagt lidt indenfor sundhedsudvalgets område. Der er meget indenfor erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område, og der er også lagt noget på social- og seniorområdet. Så besparelserne ligger der.

Den underskrevne aftale – Foto: Peter Brandi©

Vi har kigget meget på om besparelserne rammer de svage, og sørget for at de får hvad de skal have.

Noget af det jeg er rigtig stolt af er, at vi ikke har været ude med nogen rammebesparelser i år.

Vi har navngive alle besparelser. Så det er ikke en salamimetode, det er her vi har taget ansvaret for besparelserne, der er ikke én besparelse der ikke er navngivet.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk