I analyse over ejendomsvenlighed er Hørsholm nr. 91

#

Af Peter Brandi

I EjendomDanmarks årlige analyse over kommunernes ejendomsvenlighed kommer Hørsholm ind på en samlet plads som nr. 91 ud af de 98 kommuner.

EjendomDanmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark.

Kommunerne vurderes ud fra parametrene:

  • Dækningsafgift
  • Grundskyld
  • Om kommunes private lejeboliger er reguleret eller ej
  • Sagsbehandlingstiden for byggesager
  • Byggesagsgebyrer
  • Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) per 100.000 bygningskvadratmeter

Vægtningen af de forskellige parametre, er foretaget af EjendomDanmark.

Venstre udtaler

Ann Lindhardt (V) og Anne Ehrenreich (V) har kommenteret analysen og skriver bl.a.

Anne Ehrenreich (V) og Ann Lindhardt (V)

Hørsholm Kommune ligger desværre i bunden i en ny undersøgelse fra EjendomDanmark, som er en erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark. Undersøgelsen fra EjendomDanmark viser kommuners ejendomsvenlighed og her har Hørsholm fået en bundplacering som nr. 91 ud af 98 kommuner. 

Det er vigtigt for udviklingen af byen, at erhvervsvenligheden ligger i toppen, så vi kan tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til byen. Private arbejdspladser er hele grundlaget for vores fælles velfærdssamfund. 

Venstre ønsker at Hørsholm skal gøre det bedre, og vi vil derfor sætte undersøgelsen fra EjendomDanmark på dagsordenen i både Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget (EBU) og Miljø- og planlægningsudvalget (MPU). Vi har brug for at få belyst om grundlaget for den dårlige placering skyldes byggesagsbehandling, eller vi skal gøre en større indsats erhvervspolitisk på EBU. Så vi kan afgøre, hvad vi kan gøre for, at Hørsholm kan gøre det bedre for virksomhederne.  

Vi har også forelagt analysen og Venstres kommentarer for Henrik Klitgaard (B) i hans egenskab af formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og bedt om hans kommentar, til såvel analysen som til Venstres udtalelser.

Henrik Klitgaard (B)

Henrik Klitgaard er enig i, at Hørsholm skal være en attraktiv erhvervsvenlig kommune, så vores virksomheder bliver og nye kommer til. Men med hensyn til ejendomsvenlighed har vi en række strukturelle forhold i Hørsholm, der gør det vanskeligt at ændre tingene fra dag til dag.

Henrik Klitgaard (B)

Ser vi på analysens 6 parametre, er de 3 af dem økonomisk betinget. Her tænker jeg på dækningsafgift, grundskyld og byggesagsgebyrer. Hvis vi vælger at reducere disse, vil det betyde, at vi skal hente pengene andre steder, f.eks. børne- og ældreområdet. Vi har i Hørsholm valgt at prioritere børn og ældre, så der vil heldigvis ikke være politisk flertal for at reducere vores indsats der.

Med hensyn til lejeregulering, så er det for at styre udviklingen på huslejen i de privatejede udlejningsboliger, så der ikke kommer store prisstigninger.

Når vi taler om sagsbehandlingstiden for byggesager, så har vi allerede, i det nye budget, sat penge af til at ansætte flere folk, så vi kan nedsætte sagsbehandlingstiden.

På det sidste punkt antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud), arbejdes der sammen, på tværs af myndigheder, og gennem Tryghedsudvalget har Kommunalbestyrelsen sat fokus på dette område. Men det er mest, fordi vi ønsker, at alle borgere skal føle sig trygge i Hørsholm.

Her på redaktionen vil vi lige minde om, at ejendomsvenlighed og erhvervsvenlighed ikke er helt det samme.

Analysen er selvfølgelig udarbejdet for at sætte fokus på de områder, som ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom gerne vil have gjort bedre.

Den anden side af mønten er, hvordan lejere af såvel boliger som erhvervslejemål opfatter udlejernes venlighed. Men det er en historie til en anden dag.

Lad os til slut lige se på, hvad EjendomDanmark siger om sig selv på deres hjemmeside:  

”EjendomDanmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom vi er organisationen, der sørger for, at branchens synspunkter bliver hørt i ministerierne og på Christiansborg. 

En af organisationens vigtigste opgaver er at arbejde for, at branchens stemme giver genlyd i medierne og den offentlige debat.”

Du kan i øvrigt se hele EjendomDanmarks analysen her

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk