Fremrykning af anlægsinvesteringer som følge af COVID-19

#

Fælles indlæg fra forligspartierne: Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Thorkild Gruelund – Arkivfoto: Peter Brandi© fra før Coronakrisen.

Dansk økonomi står i en ekstraordinær svær situation grundet Corona-krisen. Derfor har Regeringen, udover at gennemføre en række økonomiske hjælpepakker, indgået en aftale med Kommunernes Landsforening om i år at fjerne anlægsloftet – kommunernes grænse for, hvor mange penge vi må bruge på f.eks. renoveringer og nybyggeri.

Forligspartierne er enige om at tage ansvar. Vi skal selvfølgelig gøre hvad vi kan, for at hjælpe dansk økonomi gennem krisen.

Derfor ser vi nu på, hvilke anlægsinvesteringer vi kan fremrykke; og i det omfang det er muligt, meget gerne med lokale virksomheder og håndværkere. Vi drøfter også, om der er ikke-planlagte anlægsinvesteringer, som skal prioriteres nu.  Aftalen med KL giver mulighed for at fremrykke anlægsprojekter, som kan afsluttes i år; derfor kan der ikke fremrykkes større projekter i f.eks. Idrætsparken.

Overordnet ønsker vi at følge administrationens anbefalinger om at fremrykke planlagte investeringer i skoler og daginstitutioner, plejehjem, idrætsparken, samt veje og cykelstier, som vi ellers skulle have ventet på nogle år.

Vi ønsker i særdeleshed at fremrykke og igangsætte anlægsinvesteringer:

  • af rekreativ karakter, som giver mulighed for det gode udeliv. F.eks. skal dagtilbud og skoler nu vænne sig til en ny hverdag, hvor de skal være ude en stor del af dagen. Derfor vil vi se på investeringer i uderum og legepladser, inkl. en ny motionsspiral i Rungsted Hegn samt bedre faciliteter i Kokkedalskoven, Idrætsparken, saunafaciliteter på Havnen mm.
  • som er sygdomsforebyggende og som understøtter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for god hygiejne; f.eks. bedre toiletforhold, adgang til håndvaske, mm.
  • som kan understøtte den lokale detailhandel, når vi er gennem krisen; herunder udvikling af byrummet i bymidten samt i vores kulturfaciliteter.

Vi vil benytte os af Regeringens tilbud om lånefinansiering til fremrykkelse af anlægsinvesteringer. I Hørsholm har vi lav gæld pr. borger sammenlignet med andre kommuner, og vi kan i god overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, lånefinansiere anlæg for mellem 50-75 mio. kr. og stadig holde os under landsgennemsnittet for belåning.

Nu skal der forhandles med Kommunalbestyrelsens øvrige partier, og vi håber selvfølgelig på bred opbakning til at fremrykke kommunale anlægsprojekter, som kan medvirke til at holde hånden under danske virksomheder og jobs.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk