Anlægsinvesteringer øges med godt 42 mio. kr. i år

#

Af Peter Brandi – Foto: Peter Brandi©

Vi kan se frem til en række forbedringer i bybilledet hurtigere end forventet. Fordi Økonomiudvalget har taget første skridt til at fremrykke renoverings- og anlægsopgaver for godt 42 millioner kroner.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 15. april at indstillede til, at Hørsholm Kommunalbestyrelse på mødet den 27. april træffer beslutning om at forøge antallet af anlægsarbejder i 2020. Det vil sige, at en del projekter, der var planlagt til 2021 og årene frem allerede kan sættes på skinner fra i år.

Det der gør det muligt, at Hørsholm kan sætte ekstra turbo på anlægsarbejderne er, at Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen, har indgået en aftale om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Et af hovedelementerne i aftalen er fremrykning af anlægsinvesteringer, herunder at kommunerne sættes fri af den aftalte anlægsramme for 2020, og at der gives lånefinansiering til den forøgede anlægsaktivitet.

Borgmester Morten Slotved (C)

”Det ligger mig meget på sinde, at vi kan give erhvervslivet en hjælpende hånd i en tid, hvor mange aktiviteter er lukket ned på grund af Corona. Udover, at erhvervslivet får mulighed for en håndsrækning, vil borgerne også få gavn af de fremrykkede tiltag hurtigere end planlagt. Det er jeg rigtig tilfreds med, ” siger borgmester Morten Slotved

Der er lagt op til, at der fremrykkes anlægsprojekter til 2020 for i alt 42 mio. kr., hvilket vil indebære et korrigeret anlægsbudget på 136 mio. kr. i 2020.

En bred vifte af tiltag

Fremrykningen af anlægsarbejder og vedligeholdelsesarbejder vedrører en bred vifte af kommunens institutioner, bl.a. ved at fremskynde håndværksarbejder på skoler og institutioner. Desuden vedrører fremrykningen cykelstier, forbedring af søer, bygningsvedligeholdelse, energitiltag, samt opgaver i forbindelse med indeklima og faglokaler på skoler.

Et af kriterierne for udvælgelsen af anlægs- og vedligeholdelsesprojekterne har været fokus på bæredygtige projekter, hvilket bl.a. betyder, at en del af lysmasterne udskiftes i 2020, så vejene oplyses med den energibesparende LED-belysning. Derudover bliver det også lettere, sikrere og mere behageligt at være cyklist i kommunen. Det kommer eleverne på Sportsefterskolen Sjælsølund blandt andre til at nyde godt af, idet der forberedes anlæg af en cykelsti, som kan etableres i 2021, så de mere sikkert kan komme frem og tilbage til Idrætsparken. Derudover arbejdes der også med flere overdækkede cykel p-pladser.

Den komplette liste over anlægsfremrykninger kan ses på kommunens hjemmeside. Klik her

Større projekter sendes i udbud eller sættes i værk inden for kommunens rammeaftale. Vedligeholdelsesarbejder sættes også i værk efter underhåndsbud. (se efterfølgende forklaring)

Men det hele er under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen træffer den endelige beslutning på mødet den 27. april

Forklaring:

Underhåndsbud defineres som tilbud, der ikke er licitationsbud efter tilbudsloven og betyder bl.a. at: · tilbud ikke indhentes samtidigt og derfor ikke skal – eller kan – åbnes på samme tid · du har ikke ret til at være til stede og høre oplæsning af priser og eventuelle forbehold · bygherrens forhandlingsret er fri · bygherren i kvalitetskonkurrencer ikke behøver at opstille underkriterier, vægtning eller prioritering heraf. Som udgangspunkt må bygherren kun indhente underhåndsbud på opgaver med en værdi på under 3 mio. kr. ekskl. moms for den samlede entreprise. Værdien af en totalentreprise er inklusive projektering. Det betyder derfor, at entrepriser med en værdi over 3 mio. kr. som udgangspunkt skal i licitation. Der kan hentes 3 underhåndsbud, med mindre bygherre forbeholder sig retten til at indhente et fjerde bud. I givet fald skal bygherre oplyse dette på forhånd, ligesom dette fjerde bud skal komme fra en tilbudsgiver uden for lokalområdet. Som hovedregel defineres lokalområdet som bygherres kommunegrænse, men det er en konkret vurdering.

Kilde: Håndværksrådets Tilbudsguide 4. udgave, 2016

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk