DF stiller forslag til udviklingsplanen for Rungsted

#

Af Glen Madsen medlem af Kommunalbestyrelsen (O) – Foto: Peter Brandi©

Dansk Folkeparti stiller forslag om, at Kommunalbestyrelsen præciserer beslutning af d. 28. oktober 2019 vedrørende ”Vedtagelse af udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde”.

Dansk Folkeparti stiller, via sin initiativret, forslag om, at Kommunalbestyrelsen præciserer beslutningen i forbindelse med behandlingen af punktet: ”Vedtagelse af Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde”, der fandt sted på henholdsvis Økonomiudvalgets møde d. 10. oktober 2019 samt på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. oktober 2019. Så det, uden mulighed for forskellig tolkning, klart og tydeligt i beslutningen fremgår, om Kommunalbestyrelsen ønsker, at udvikle delområdet omkring Fritidshuset efter administrationens beskrevne model A, B, C eller D?

Dansk Folkeparti var i forbindelse med punktets behandling i både Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen af den overbevisning, at den, af Borgmester Morten Slotved, mundtligt fremførte beslutning var indeholdende punktets forslag om at Fritidshuset skulle udbydes til salg med udgangspunkt i mulighed A. I dialog med borgmesteren har det sidenhen vist sig, at borgmesteren er af en anden holdning. Dansk Folkeparti ønsker deraf, at Kommunalbestyrelsen præciserer beslutningen, så der er fuldstændig klarhed over, om det er model A, B, C eller D, Kommunalbestyrelsen har besluttet at udvikle området omkring Fritidshuset i forhold til?

Dansk Folkeparti har i debatten omkring udviklingen af området ved Fritids- og Ulvemosehuset gentagne gange fremført ønsket om Ulvemosehusets beståen. Samt en udvikling af Fritidshusets område, der i forhold til volumen og omfang ikke ligger væsentlig fra Fritidshusets hidtidige størrelse.

Glen Madsen udtaler: ”Det meget uskønne forløb omkring Ulvemose- og Fritidshuset, har for længst medvirket til, at jeg har været endog meget opmærksom på indholdet af de dagsordenspunkter og beslutninger, der har haft med netop de ejendomme at gøre. Derfor står den debat, der var i forbindelse med Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens beslutning om udviklingsplanen for Rungsted Kyst stationsområde, også meget klart i min hukommelse.

Jeg forlod begge møder med en klokkeklar opfattelse af, at Kommunalbestyrelsen havde besluttet, at Ulvemosehuset skulle bevares og vedblive med at være institution. Samt at Fritidshuset skulle sættes til salg efter den i dagsordenspunktet beskrevne model A, der er den model, som afviger mindst i forhold til den hidtidige placering og størrelse af Fritidshuset.

Fritidshuset – Foto: Peter Brandi©

Derfor er det også kommet som lidt af et chok for mig, at borgmesteren er af den holdning, at Kommunalbestyrelsen ikke har stemt for den mindste udviklingsmodel, men derimod skulle have givet tilsagn om, at Fritidshusets ejendom fremover kan lægge grund til en bebyggelsesprocent på helt op til 90, hvor den er på 52 procent i dag.

Det står krystalklart, at jeg aldrig havde stemt for punktet, hvis det havde været i spil, og set med mine øjne, så blev den tilrettede beslutning fremført på en måde, så det har efterladt mig med en indiskutabel opfattelse af, at Fritidshuset skulle udvikles med udgangspunkt i model A.

Nu, hvor det er gået op for mig, at borgmesteren ser det anderledes, og der derfor arbejdes i retning af en næsten dobbelt så stor bebyggelsesprocent på grunden, så ser jeg ingen anden vej, end bruge min initiativret til at få præciseret Kommunalbestyrelsens beslutning.

Som folkevalgt skylder vi borgerne klarhed over hvilke partier, der ønsker at udvikle Fritidshuset med udgangspunkt i den hidtidige volumen og hvilke partier, der ikke gør? Afslutter Glen Madsen.

Punktet forventes behandlet af kommunalbestyrelsen på det førstkommende møde mandag d. 27. april 2020.

Live Comment

Your email address will not be published.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk