Flere regeringer har taget stilling til supersygehuset i Hillerød

#

Af Anne Ehrenreich, Medlem af Regionsrådet (V) og Hørsholm Kommunalbestyrelse – Foto: Peter Brandi©

Det er noteret, at Socialdemokratiet i Hørsholm nu melder deres holdning til supersygehuset i Hillerød ud. Sagen er kompliceret og kan være svær at forstå og få hold på.

Bygningen af supersygehuset i Hillerød og de øvrige 15 supersygehuse i Danmark blev besluttet af den daværende Venstre ledede regering i 2007 og indgik i Økonomiaftalen med Regionerne i 2008, hvor der blev afsat en samlet anlægsramme på 41 mia. kr. til formålet.

Det er Region Hovedstaden, som står for byggeriet af supersygehuset i Hillerød. Beslutningen om at reducere antallet af sengepladser på supersygehuset i Hillerød blev truffet af Regionsrådet for Hovedstaden, som har været socialdemokratisk ledet siden regionens etablering. Baggrunden for beslutningen var, at den økonomiske ramme for sygehuset ikke kunne rumme det planlagte antal sengepladser grundet prisudviklingen. Inden beslutningen blev truffet, rettede Regionsrådet i 2013 henvendelse til den daværende socialdemokratiske regering om muligheden for fleksibilitet i de økonomiske rammer, hvilket blev afslået.  

I Regionsrådet for Hovedstaden har vi rettet gentagne henvendelser til skiftende regeringer for at få dem til at give os mulighed for at øge anlægsrammen bl.a. med henblik på at bygge et produktionskøkken på hospitalet, hvilket vi heller ikke har råd til i lyset af de økonomiske rammer, vi arbejder under.

Regionsrådet er nødt til at forholde sig til det faktum, at der ikke bliver plads nok til alle på supersygehuset, og det er her, at en af optionerne er at flytte en kommune ud af optageområdet. Jeg kan ikke anbefale løsninger, der indebærer, at borgerne i Hørsholm eller i andre kommuner  – i stedet for et hospital – henvises til indlæggelse på et sundhedshus i Helsingør eller Frederikssund.

Flytter Hørsholm kommune eller andre kommuner i Nordsjælland til Gentofte/Herlev hospital, så bliver vi fortsat i Region Hovedstaden. Der er altså ikke tale om, at vi skal flytte Region. Vi vil i givet fald komme til at tilhøre samme optageområde, som vores nabokommune Rudersdal.

Venstre arbejder i Regionsrådet for Hovedstaden for at sikre, at supersygehuset i Hillerød får de bedst mulige rammer, og at vi sikrer kapacitet til patienterne på hospitalet eller på anden måde. Jeg er sikker på, at vi nok skal komme i mål med det – i godt samarbejde med Socialdemokratiet og øvrige partier i Regionsrådet for Hovedstaden.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk