Fakta om lokalplanerne

#

Af jan Klit (C) Formand for Miljø- og Planudvalget – Foto Peter Brandi©

Debatten om de nye lokalplaner hilser jeg på alle måder velkommen, men jeg synes, at tonen er noget skinger, og den er nu senest – i hvert fald i et debatindlæg – blevet personlig i forhold til mig. Men jeg kan godt tage det.

Er der truffet politiske beslutninger? Nej, det er der ikke. Der ligger et forslag fra kommunens administration. Først når borgermøde og høringssvar er på bordet, starter den egentlige politiske behandling, og beslutningerne tages. Det betyder, at de planer, som nu drøftes er administrative planer. Det er ikke politiske planer.

Ødelægger de nye planer Rungsted? Nej, det kommer de ikke til. Nu kender jeg – som ingen andre – de endelige planer, men fra konservativ side er det klart vores ønske at sikre områdets åbne, grønne og rekreative udtryk og karakter, nu som for fremtiden. Men vi er også nødt til at forsøge at tage bestik af de udviklingsscenarier, som er tegnet for kommunen fx i Boligredegørelsen fra 2019. Denne viser et klart behov for at kunne tiltrække unge familier med børn. Og de unge vil også gerne bo godt, men ikke have for store haver eller for store huse til en start.

Vi har haft en byplan for Rungsted-området i 60 år. Denne har givet mulighed for at der kunne bygges 40%. Den har også tilladt, at der på stort set alle grunde over 1.000 m2 har kunnet opføres 2-familiehuse. Har alle udnyttet disse muligheder? Nej, så langt fra. Når vi så i de nye planer ønsker at reducere og modernisere reglerne, så er det jeg tror, at der ikke vil ske en overophedning af interesse udefra.

Fakta er, at vi med de nye planer vil se en markant indsnævring af mulighederne i forhold til i dag til gavn for området.

Skal der ændres i de fremlagte planer? Ja. Det skal der. Der er noget, som ikke er logisk, når man ser på tværs af planerne. Og det skal der være. Jeg indikerede på borgermødet 22.10., at vi vil se nøje på bl.a. mindste grundstørrelserne og på emnet om arealoverførsler.

da_DKDansk