Alle partierne står sammen om et brev til Folketinget – Genforhandl nedlukningsreglerne

#

Af Peter Brandi – Foto: Peter Brandi©

Som bekendt blev Hørsholm Kommune automatisk lukket ned fra den 8. maj på grund af høj Covid-19smitte. Erfaringen fra Hørsholm Kommune er, at den automatiske nedlukning ikke har givet tilstrækkelig mening, og at regelsættet er alt for grovkornet. Det skriver alle partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse til Folketinget.

Alle partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse opfordrer Folketingets partier til at genforhandle Corona-nedlukningsreglerne. Modellen for automatisk nedlukning, skal være langt mere fleksibel og tilpasset den konkrete smittesituation, så den bliver det gode værktøj, den var tiltænkt at blive.

Politikerne i Hørsholm mener, at nedlukningen skal være proportional med smitterisikoen, men man kan ikke se proportionaliteten i Hørsholm Kommunes tilfælde.

Hørsholm Kommune blev lukket ned fra lørdag den 8. maj og åbnede stort set igen 17. maj med undtagelse af Rungsted Sogn, der åbner den 21. maj.

Brevet er her gengivet i sin helhed

Til partierne på Christiansborg

Hørsholm Kommune blev den 7. maj 2021 omfattet af den automatiske nedlukning på kommuneniveau, da den testkorrigerede incidens var over 250 i kommunen. Det indebar, at stort set al aktivitet lukkede ned. Smitten var allerede på det tidspunkt under kontrol, hvilket skyldtes en hurtig håndtering af Rungsted Gymnasium, hvor smitten var brudt ud på grund af et mindre socialt arrangement.

Borgere, erhvervsliv, medarbejdere og politikere i Hørsholm Kommune har nu på nærmeste hold oplevet resultaterne af den politiske aftale om den automatiske nedlukning. Det har haft store negative konsekvenser, at vi har været lukket ned i over en uge bl.a. for byens erhvervsliv, der er gået glip af omsætning i Kristi Himmelfartsferien.

Erfaringen fra Hørsholm Kommune er, at den automatiske nedlukning ikke har givet tilstrækkelig mening, og at regelsættet er alt for grovkornet, og dermed ikke kan balancere hensynet til genåbning overfor håndtering af smitterisiko på en hensigtsmæssig måde. Styrelsen for Patientsikkerheds afvisning af dispensationer til hurtigere genåbning har efterladt os med en ”eftersidning” i en situation, hvor befolkningen ellers har reageret rigtig flot og hensigtsmæssigt. Vi står tilbage med en oplevelse af, at der er valgt at bruge en damptromle for at få styr på situationen i stedet for at bruge et strygejern. Værktøjet er ude af proportioner med den konkrete situation.

Vi bemærker til eksempel, at to planteskoler, beliggende i udkanten af kommunen, i et område med meget lav incidens, med masser af luft og plads omkring sig, med brugere fra alle omkringliggende kommuner, har været holdt tvangslukket på et meget forretningskritisk tidspunkt.

Hørsholm Kommune har tre gange anmodet Styrelsen for patientsikkerhed om dispensation for en hurtigere genåbning af kommunen og Rungsted sogn. Alle tre gange med et afslag, jf. vedlagte afslag. Styrelsen for Patientsikkerhed har bekræftet kommunens sundhedsfaglige analyser og hypoteser for udviklingen i incidensen – men har åbenbart fortolket regelsættet sådan, at syv-dages reglen skal dominere over individuelle hensyn. Det seneste afslag fra styrelsen modtog Hørsholm Kommune den 19. maj. Vi havde anmodet om at åbne to skoler, Karen Blixen museet og klubaktiviteter på Rungsted havn før de 7 dage, da der stort set ingen smitte havde været på de to skoler, og Karen Blixen museet er en kulturinstitution, der primært modtager besøg af turister og danskere, der ikke bor i Rungsted Sogn. På baggrund af de tre afslag må vi konkludere, at der i realiteten ikke er en mulighed for at få dispensation for 7-dages reglen.

Vi havde en forestilling om, at nedlukningen skulle være proportional med smitterisikoen, men kan ikke se proportionaliteten i nedlukningen og afvisningen af at give dispensationer til hurtigere genåbning.

Endelig bemærker vi det besynderlige i, at mens erhvervslivet på fx Rungsted Havn den 18. maj (heldigvis) kan genåbne, så er klubhuse og andre idræts, fritids-, forenings- og kulturinstitutioner på havnen fortsat nedlukket nogle dage endnu. Det skyldes, at de rammes af en overlappende sognenedluknings-regel, mens nedlukningen af erhvervslivet kun har kommune-incidensen som rettesnor. En havn er helt oplagt en enhed for alle borgere i kommunen plus opland, og det er uforståeligt, at lokaler på havnen er nedlukket hvis de er klubhuse, men åbne hvis de er en bar, restaurant, ishus eller butik.

Vi opfordrer derfor partierne til at genforhandle Corona nedluknings reglerne, herunder gøre modellen for automatisk nedlukning langt mere fleksibel og tilpasset den konkrete smittesituation, så den bliver det gode værktøj, som den var tiltænkt.

Venlig hilsen

    
Morten Slotved borgmester, Konservative
Ann Lindgren Lindhardt, gruppeformand Venstre  
Svend Erik Christiansen, gruppeformand Socialdemokratiet  
Glen Madsen, gruppeformand Dansk Folkeparti  
Jakob Nybro, gruppeformand Liberal Alliance  
Henrik Klitgaard, gruppeformand Radikale Venstre  
Thorkild Gruelund, gruppeformand Socialkonservative
 
da_DKDansk