Breelteskoven er fortsat åben for alle

#

Af Svend Erik Christiansen (A) – Foto: Peter Brandi©

Svar på Steffen og Mirian Østergaards læserbrev.

Det er en misforståelse, at Breelteskoven eller dele deraf på grund af nyopførte madpakkehus/shelter er blevet lukket for den almindelige befolkning og forbeholdt børnehaven Solhuset mellem klokken 9.00 og 14.00. Skoven er naturligvis åben for alle – og det ændrer opførelsen af madpakkehuset i Breelteskoven ikke på.

Borgere i Hørsholm Kommune har givet udtryk for, at de ønsker flere opholdsrum i naturen. Det har blandt andet ført til, at der er blevet opført dette madpakkehus. Huset er fortrinsvis for dagtilbud på hverdage i tidsrummet kl. 9 – 14. På andre tidspunkter er det frit for alle at benytte det.

Når der har været en børnehave på besøg, skal de selvfølgelig rydde op efter sig – på samme vis som gælder for andre brugere af vores dejlige natur i Hørsholm. Institutionerne er meget opmærksomme på at rydde pænt op efter brug – og Solhuset har beklaget meget, at der var efterladt rod efter brug.

Det er ganske rigtigt, at børnene indfangede frøer. De samler en frø op, sætter den i et glas med forstørrelseslåg, kigger på den og slipper den fri igen. På den måde lærer de netop om naturen ved at være tæt på, og de lærer også, at frøer er fredede og at man sætter den fri igen, der hvor man tog den fra.

Det er naturstyrelsens område madpakkehuset ligger på, og der bliver sat et skilt op, hvor der står, at naturstyrelsen anbefaler, at man tager sit affald med sig.

Det er bevidst, at der ikke opsættes skraldespande ved sheltere og madpakkehuse i kommunen. Erfaringen viser, at der ofte bliver sat skrald på jorden op af skraldespanden – og ud over, at det ser grimt ud, så tiltrækker det dyr, som kan sprede affaldet på området.

Fremover vil der være en kommunal medarbejder som – en gang om ugen – sørger for, at stedet er pænt og ryddeligt.

Jeg håber, at madpakkehuset vil være til glæde for børn og voksne i vores kommune.

da_DKDansk