Små institutioner med voksenkontakt

#

Af Stine Pagh, Kandidat til KV21 for Socialdemokratiet – Privatfoto

Børnenes første leveår er de vigtigste. Derfor er det på tide, at vi sætter børnene først i Hørsholm. Vi skal have trygge rammer for børnene med trivsel, udvikling og læring i små, nære miljøer. Derfor skal vi bevare de eksisterende små institutioner og sikre, at der maksimalt er 100 børn i alle vores daginstitutioner.

Hvis der er mere end 50 børn, skal det være med afdelinger, der er fysisk adskilt fra hinanden. De skal have deres egne pædagoger og deres egen legeplads, hvor lederne er til stede på de enkelte stuer sådan, som psykolog og børneforsker Grethe Kragh-Müller anbefaler. “Børn i store institutioner venter længere på voksenkontakt, de irettesættes oftere, og de er trættere, når de kommer hjem”.

Hun går så langt som at sige, at det er “et kæmpe eksperiment, man har kastet børn og småbørnsfamilier ud i. Børnene er simpelthen for små til at kunne overskue så mange andre børn og voksne og til selv at kunne vælge blandt de mange muligheder for aktiviteter. I stedet står de i kø til de voksne”.

Den forskning ser desværre ikke ud til at være nået til Hørsholm Kommune. Tilgangen til vores daginstitutioner i Hørsholm Kommune er fortsat, at stort er godt. Selv når man planlægger at bygge nye daginstitutioner i Hørsholm vil man ikke holde sig under 100 børn.

Ifølge Grete Kragh-Møller er der ikke en økonomisk grund til at have store institutioner: “Ledere og politikere har argumenteret for de store institutioner med, at det vil give bedre ledelse, flere timer til børnene og et bredere fagligt miljø. Men vores undersøgelser viser, at det til en vis grad sker på bekostning af børnenes trivsel, læring og udvikling. Der er heller ikke noget der tyder på, at ledelsen i de små institutioner er mindre professionel end i de store”.

da_DKDansk