Den gode skole med plads til alle

#

Af Louise Zabel (F), kandidat til KV21 – Privatfoto

Tak til Allerød-Hørsholm Lærerforening Kreds 29 for et godt planlagt og gennemført valgarrangement om Hørsholms skoler på Rungsted Gymnasiet. Der var heldigvis mødt en del tillidsfolk op, og vi fik nogle gode snakke om, hvordan vi kommer videre med at sikre et inkluderende skolemiljø, hvor ingen børn efterlades uden for fællesskabet.

Vi er en gruppe, der allerede er ved at planlægge samarbejdet om den inklusionsstrategi, der skal danne ramme for alle skolerne; der skal følge på handleplan og penge med – også til at gøre Lundevejsskolen færdig til den specialskole, der er så afgørende for inklusionen.

Dette tog jeg med mig fra de gode snakke:
– Stampen skal forsætte som SFO 2 og inddrage Stampevej 10 til 5.-6.klasserne. Huset kan bruges af 7-.10.klasserne om aftenen. Der skal IKKE være ungehus.

I stedet skal vi gøre brobygningen fra skolen bedre med flere skolepædagoger; dels så klasserne i årgangen ikke skal slås om hjælpen; dels så der er flere timer, hvoraf nogen kam bruges i SFO’en, hvis der er børn, der netop har brug for lidt ekstra hjælp


– Usserød Skole er gået fra 3 til 2 spor, hvilket giver mere plads på skolen og dermed rum og muligheder for en slags inklusionsspor. Her skal et fast team af inklusionskyndige lærere m.fl. arbejder med børnene, når klasserummet bliver for meget. Man gør noget lignende i Allerød, og det vil skabe en god overgang for de børn, der mistrives og har brug for flere pauser og mere ro end klassen kan give


– Lærerne skal have færre undervisningstimer, så de ikke slides ned; har mere tid til forberedelse og efterbehandling samt de andre vigtige opgaver med at løse konflikter, tale med hinanden, koordinere og samarbejde, klasselærerfunktion osv.


– Skoledagen skal gøres kortere. Ikke bare for at spare, men for at sætte farten ned for både elever og lærere. Vi skal droppe de mange frivillige, nationale test og give plads til vejledning og anden form for kvalitativ understøttelse af børnenes udvikling, trivsel og læring.  Børnene mistrives og stresses med de mange krav; skolefraværet er for højt; flere og flere børn knækket af stress, angst, depression og selvskade. Stop nu med at pace de børn.


– Flere timer med to-lærer/voksne, hvor det skal være fleksibelt, hvad der er brug for. Nogen gange er det to lærer, der er brug for; andre gange er der brug for en skolepædagog eller en frivillig skole ven


– Max 24 elever i hver klasse. Det er heldigvis tilfældet de fleste steder i Hørsholm, men klassens sammensætning af børn betyder meget for klassen for trivsel, roen og pladsen til udvikling og læring


– Fælles, fast pulje på tværs af skolerne med penge til støttetimer, når man i klassen har børn, der ikke trives og/eller har særlige behov. Det er alt for svært at sikre sig støttetimer, hvis ens barn har særlige behov, og det skal ikke være den enkelte skole, der hver især må håndtere behovene økonomisk.


– Og så er der de fysiske rammer og indeklima på skolerne og i klasserne. Der er sat 30 mio.kr. af til restaurering af de fire folkeskoler, men det er en fejl, at Lundevejsskolen ikke får del i de penge. Man er slet ikke færdig med at gøre skolen klar, ligesom der allerede mangler plads. Det skal løses. Og så skal vi have sat fokus på indeklimaet, så det er et rart sted at gå i skole – også efter et par timer.

Nå, det blev lidt langt, men skolepolitik er vigtigt, og der er mange gode folk med masser på hjertet. Jeg håber at få en plads i Børne- og Skoleudvalget, hvis jeg får stemmer nok på tirsdag 16.november.

Og så vil jeg glæde mig til at fortsætte det gode samarbejde med de mange, der hver dag arbejder for den gode sag.

da_DKDansk