En hyldest til Hørsholm Kommunes 25- og 40-års jubilarer

#

Foto: Morten Slotved og jubilarerne, som er Tove Bøgebjerg, Jens Terkelsen, Tine Norup Hjorth, Henriette Damsgaard Godvin, Søren Lomholt, Mette Benedikte Fischmann og Anne Skel De Freitas.

Den 20. juni havde Hørsholm Kommune for første gang inviteret til en fælles fejring af kommunens 25 og 40-års jubilarer. 7 jubilarer blev fejret og borgmester Morten Slotved takkede, på kommunens vegne, for en stor indsats gennem årene.

7 jubilarer, der i 2021 eller 2022 kunne fejre 25- eller 40-årsjubilæum i Hørsholm Kommune samledes mandag på Hørsholm Rådhus til en fælles markering af mærkedagene, hvor borgermesteren havde inviteret til bobler og kage.

Morten Slotved fremhævede i sin tale, at det er langt fra alle der opnår at være på den samme arbejdsplads i 25 eller 40 år og slog fast, at det kræver nogle helt særlige personlige egenskaber af den enkelte: Man skal bl.a. kunne holde ved, kunne forny sig selv og fortsætte med at udvikle arbejdspladsen, tage imod nye kollegaer og videregive ånden på arbejdspladsen til andre.

Jubilarerne har alle gjort et indtryk gennem årene på kolleger og borgere. Der var i det hele taget meget godt at sige om de 7 jubilarer – der blev bl.a. sagt: Et stort hjerte, der banker for eleverne. Afholdt af kollegerne, en hjælpsom kollega. Opdateret på ny viden, og deler gerne af den. Let til latter. Et smil baner vejen for mange svære samtaler. Følger med udviklingen. Lytter til nye behov. Kulturbærer. Børn, forældre og kolleger er vilde med hende. Altid imødekommende, glad og positivt indstillet.

”Det er værd at markere og det er også derfor, at I er inviteret i dag – for at sige jer tak og markere, at I har satsede på Hørsholm kommune som arbejdsplads i så mange år” udtalte borgmesteren i sin tale.

Efter borgmesterens tale gik snakken gik livligt over et let traktement.

Alle jubilarer havde allerede markeret dagen individuelt på deres egne lokale arbejdsplads, der omfattede 2 daginstitutioner, en skole, hjemmeplejen, dagplejen, materielgården og rådhuset.

I 2021 og 2022 har i alt 15 medarbejdere kunne fejre enten 25 eller 40 år ansættelse i Hørsholm Kommune.

Peter

da_DKDansk