Sæt kulturdagen fri 

#

Ann Lindhardt, Gruppeformand (V) medlem af kommunalbestyrelsen og Sports-, sundhed- og kulturudvalgetFoto: Peter Brandi©

Kulturen skal sættes fri, og kulturdagen skal afvikles på en ny måde. Kulturdagen væk fra det traditionelle kommunale regi og låste politiske rammer. Det skal være borgernes kulturdag med langt mere medindflydelse og involvering. Det har længe været et ønske fra Venstre at sætte kulturen mere fri – også kulturdagen. Den liberale tankegang, hvor borgerne har mere medbestemmelse og medindflydelse. 

Kulturlivet, kulturvirksomhederne og borgerne skal have flere incitamenter til at sætte retning for kulturlivet, og hvordan det skal udvikles. Når den længe ventede kulturpolitik skal udarbejdes, skal det være med en ambitiøs tilgang, der netop kan løfte og udvikle kulturen der sætter frivillige, kulturerhvervene og kulturinitiativtagerne mere frit. Vi skal fjerne barrierer, så det bliver mere enkelt for både små og store aktører at få godkendt og kunne gennemføre spændende nye kulturbegivenheder og projekter.

Derfor bør vi se kulturområdet feks også som et aktivt forretningsområde og et erhverv, der både skaber stor økonomisk værdi i sig selv, der samtidig bidrager til den lokale turisme, erhvervsliv og de demokratiske samtaler. 

Venstres prioriterer Kultur til de mange og ikke de få. Kultur er med til at sikre nye generationers demokratiske dannelse. Derfor er det afgørende, at vi har en kulturpolitik, som skaber bedre vilkår for, at kunst og kultur kan blomstre og berige borgernes liv. Et godt kulturliv er en forudsætning for et stærkt nationalt og lokalt fællesskab og få et bedre kendskab til vores værdier.

Kultur og kreativitet lever i de lokale fællesskaber og er på mange måder en løftestang for det gode liv. Kultur skaber indhold, det styrker fællesskabet og sundheden – og det former lokalområdets identitet.

Skal kulturdagen i stedet være en Byfest? Kulturnat? i Gågaden? Eller skal formatet være det samme? skal det lokale erhvervsliv være en større medspiller? som til juletræsfesten på Ridebanen som var et private imponerende initiativ. 

Der er nu opstartet indledende dialog om fremtidige Kulturdag, hvor borgere, foreninger, erhvervsliv og andre interesserede mødes. Det er vigtigt at starte processen med de lokale kulturaktører, erhvervslivet, frivillige borgere til et samarbejde om at arrangere Kulturdag 2023, der skal sætte retning for proces og format.  Flere Ildsjæle og interesserede kan stadig melde sig til. 

da_DKDansk