Arkitekturpolitik

#

Af Thorkild Gruelund (Q) medlem af kommunalbestyrelsen – Foto: Peter Brandi©

På seneste økonomiudvalgsmøde behandlede vi Byudviklingsudvalgets – på mange måder -glimrende forslag til arkitekturpolitik for Hørsholm Kommune.

Gennemarbejdet af fagfolk i administrationen, og særdeles kompetente politikerkollegaer. Problemet er, at ingen af disse gode mennesker har stillet spørgsmålet: Hvad koster det?  Administrationens arbejde med tilvejebringelsen af politikken, og afledt drift efterfølgende.

For nogle år siden vedtog kommunalbestyrelsen ’lokalplan nr. 143’ – en bevarende lokalplan. Smukke gamle huse og arkitektonisk velgennemtænkte bebyggelser skulle sikres for fremtiden.

Havde vi politikere dengang fået orientering om, at lokalplanen nogle år ville medføre ekstra sagsbehandlingstid for 1-2 millioner kroner, havde vi næppe vedtaget denne lokalplan.

Hvert år, når kommunalbestyrelsen diskuterer det kommende års budget for børn, handicappede og ældre, ser vi rigtigt meget på lovens krav.

Iagttagere af budgetprocessen vil erindre, at administrationen hvert år byder ind med lukning af Selmersbo Aktivitetscenter som en sparemulighed. Der er fra central lovgivers side – regering, folketing etc. intet krav om, at en kommune skal have et sted som Selmersbo. Derfor kan kommunalbestyrelsen beslutte at lukke stedet. Jeg håber dog aldrig det sker.

Når vi i kommunalbestyrelsen lægger budget for børne-, handicap- og ældreområdet har vi et nøje sigte på lovens krav. På de områder bevilger vi sandelig ikke noget ekstravagant.

Kommunalbestyrelsen udtrykker ofte forargelse over de centrale myndigheders krav f.eks. på dokumentationssiden i ældreområdet. Rigtigt! Der er mange krav, som koster tid og dermed penge.

På planområdet lægger kommunalbestyrelsen selv lag på lag af sagsbehandlingskrav, som ingen central myndighed overhovedet har stillet krav om.

Stor respekt for ord, streger, tegninger og mursten! Jeg vil hellere prioritere anstændige vilkår for ældre og børn.

Vores tekniske forvaltning bør hvert år – som sparemulighed – fremlægge alle de krav til ekstra sagsbehandling, som kommunalbestyrelsen selv har vedtaget.

Her kan den ønskede arkitekturpolitik, og andre vedtagelser nok give mulighed for besparelser for samlet et par millioner årligt.

Må jeg opfordre mine politikerkollegaer til at gentænke, til hvad vi vil bruge borgernes penge. Penge kan kun bruges en gang. Skal vi prioritere unødvendige tidskrævende og omkostningstunge krav på byggesagsområdet.

Nej ikke efter min opfattelse!

Gode politikerkollegaer besind Jer!

Live Comment

Your email address will not be published.

da_DKDansk