Region Hovedstaden og PLO-H styrker samarbejdet om akutte patienter

#

Et af de store problemer i Sundhedsplejen i Hørsholm er, at ældre svækkede borgere, bliver indlagt og sendt hjem igen og igen. Det er uværdigt for borgerne, og ganske bekosteligt for kommunen.

Det ser nu ud til, at der endelig er nogen der tager fat på den problemstilling, idet Praktiserende Lægers Organisation i Hovedstaden (PLO-H) og Region Hovedstaden har indgået en aftale om et styrket samarbejde. Initiativerne skal bidrage til at reducere antallet af indlæggelser og skabe bedre sygdomsforløb – ikke mindst for de ældre borgere.

Initiativerne vil, når de er fuldt indfasede, beløbe sig til ca. 12 mio.kr. Pengene vil indgå i de igangværende budgetforhandlinger i Region Hovedstaden.

Sundhed tæt på borgerne

”Aftalen sikrer, at flere mennesker kan få behandling af høj kvalitet i eller tæt på eget hjem. Vi tror på, at fælles løsninger mellem praktiserende læger, kommuner og hospitaler skaber værdi for det enkelte menneske, men også en bedre udnyttelse af sundhedsvæsenets samlede ressourcer,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Medlem af regionsrådet Karin Friis Bach (R) regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for PLO-H Karin Zimmer og formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (C), skrev i går under på en aftale om mere samarbejde – Pressefoto

Alle parter er enige om, at man skal forebygge, at ældre, svækkede mennesker indlægges eller genindlægges, hvis deres sygdom i virkeligheden kan håndteres med en kvalificeret og koordineret indsats i hjemmet.

Besøg hos borgerne prioriteres

Formand for PLO-H Karin Zimmer roser forhandlingsforløbet og er tilfreds med, at aftalen lægger en ramme for nogle af de store udfordringer, som de praktiserende læger sidder med ude i praksis.

”Praktiserende læger kan nu prioritere tid til at afklare akut sygdom hos ældre borgere i samarbejde med de kommunale akutfunktioner. Eller tage hjem til borgeren og sammen med personale fra kommunen vurderer borgerens behov og ønsker og dermed forebygge indlæggelser – det kan fx være borgere med lungebetændelse eller urinvejsinfektion. Ligeledes får de praktiserende læger bedre rammer for at ringe og konsultere den afdeling, som lige har udskrevet en patient, hvor der måske er brug for at justere i medicinen, så patienten sparer en strabadserende tur ind på hospitalet,” siger Karin Zimmer.

Kald til 1813 reduceres

Formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (C) lægger også vægt på, at antallet af opkald reduceres:

”Jeg er meget glad for aftalen med de praktiserende læger. Det er vigtigt, at vi styrker det nære sundhedsvæsen og bruger de knappe lægeresurser der, hvor behovet er størst – nemlig tæt på borgerne. Med aftalen sikrer vi, at mere klares mellem egen læge, kommunen og borgeren uden, at 1813 og hospitalerne skal indover. Det er til glæde for alle.”

Regionen og PLO-H fremhæver også en ny praksiskonsulentfunktion. For at understøtte samarbejdet om akut syge borgere skal der oprettes et bindeled mellem egen læge og Akuttelefonen 1813 for blandt andet at styrke, at flere borgere afsluttes ved 1813 – og ikke henvises til egen læge næste dag.

Fakta 

Nu kan de praktiserende læger afklare akut sygdom i samarbejde med de kommunale akutfunktioner og ved behov tage ud til borgerne til et forebyggende sygebesøg sammen med kommunen. Både kommunens personale og den praktiserende læge kan tage initiativ til, at borgeren får et besøg. Med aftalen ventes der ca. 9.000 af denne type forebyggende sygebesøg i regionen om året.

Den faglige kommunikation om de komplekse patientforløb styrkes mellem praktiserende læger og regionens hospitaler. Dermed kan borgerne blive i behandling hos egen læge og undgå indlæggelse. Der ventes ca. 18.000 af denne type kontakter om året.

Der oprettes i regi af den fælles kvalitetsorganisation KAP-H en konsulentfunktion med samarbejde med akutberedskabet som sit ansvarsområde.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk