Hørsholms politikere skal ændre praksis for arealoverførsler

#

Af Anne Ehrenreich, Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse for Venstre

Venstre noterer, at Hørsholm Kommune har bedt et advokatfirma om en undersøgelse af kommunens praksis vedrørende arealoverførsler.

Om en sådan undersøgelse kan betegnes som uvildig, skal vi ikke gøre os kloge på. Blot fremhæve at det er kommunen, som betaler for undersøgelsen og dermed også definerer den opgave, som advokatfirmaet skal vurdere. Vi vil foreslå, at kommunen også beder advokatfirmaet vurdere, i hvilken udstrækning Hørsholm Kommunes praksis er på linje med nabokommunernes, navnlig Rudersdal Kommunes. For det vil være interessant at vide.

Uanset advokatundersøgelsens resultat er det Hørsholm Kommunes politikeres opgave at forholde sig til, om vi ønsker at fortsætte en praksis for arealoverførsel, som medfører, at mindstegrundstørrelsen i lokalplanerne undermineres gennem arealoverførsler og bidrager til at fortætte villakvartererne. Dette kan vi ændre på i de nye lokalplaner. Denne opgave kan vi ikke uddelegere til et advokatfirma.

Efter Venstres opfattelse skal borgerne kunne stole på lokalplanernes ordlyd, herunder kravet om mindstegrundstørrelse. Kommunens gældende praksis for arealoverførsler må derfor justeres, så arealoverførslerne ikke underminerer mindstegrundstørrelsen. Vi ser frem til arbejdet i Miljø- og Planudvalget med lokalplanerne og håber ikke, at advokatundersøgelsen vil forsinke det.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk