Uvildig vurdering af om Hørsholm Kommunes praksis er lovlig i sager om arealoverførsler

#

Af Peter Brandi – Foto: Pressefoto af direktør Ole Stilling

Hørsholm Kommune har bedt advokatfirmaet Bech-Bruun om, at vurdere om praksis i Hørsholm, er i overensstemmelse med lovgivningen i sager om arealoverførelser. Fokus er specielt på sager om dispensation, herunder de nyeste sager.

Enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Hørsholm Kommunalbestyrelse har rejst tvivl om lovligheden af Hørsholm Kommunes praksis, i forbindelse med sager om arealoverførsler. Derfor iværksætter Hørsholm Kommune nu en uvildig vurdering, idet borgerne skal kunne have fuld tillid til myndighedsudøvelsen.

I en pressemeddelelse fra Hørsholm kommune siges, “borgerne skal kunne have ubetinget tillid til Hørsholm Kommune. Henvendelser om at kommunen ikke udøver sin myndighed korrekt, bliver taget meget alvorligt, og sager bliver derfor kontrolleret nøje, hvis der klages. Ofte handler det om den enkelte borgers egen sag, og i de tilfælde er der mulighed for at henvise borgeren til f.eks. ankeinstanser, som så er en uvildig part, der kan vurdere sagen.”

I forbindelse med omtale af sager om arealoverførsel, i den lokale presse, har enkelte medlemmer af Kommunalbestyrelsen tilkendegivet, at de mener, at kommunens praksis i forbindelse med sager om arealoverførsler ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

”Det må og skal vi reagere på, og derfor har direktionen bedt om en uvildig vurdering, ” siger direktør Ole Stilling. ”Borgerne skal kunne stole på, at myndighedsudøvelsen i Hørsholm Kommune er i orden, og at sager behandles med den ordentlighed, som loven tilsiger, og som kommunen ønsker at lægge for dagen. ”

Hørsholm Kommune har bedt advokatfirmaet Bech-Bruun om at vurdere, om praksis er i overensstemmelse med lovgivningen, i sager om arealoverførelser. Fokus er specielt på sager om dispensation, herunder de nyeste sager.

Vurderingen forventes at være klar i løbet af en måneds tid.

På spørgsmålet om undersøgelsen vil have opsættende virkning på igangværende sag, svarer Ole stilling: “Der er ikke tale om opsættende virkning, da det er en administrativ sag, som er gennemført i henhold til gældende praksis.” 

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk