Hørsholm lukker ned – men holder de vigtigste funktioner i gang

#

Foto: Peter Brandi©

Hørsholm Kommune følger situationen og regeringens anbefalinger tæt med det fælles mål om at begrænse smitten af coronavirus. Af samme grund har kommunen lukket alle offentlige institutioner ned og arbejder med et nødberedskab. På borgerlab.horsholm.dk kan du følge den løbende udvikling af, hvad det betyder for dig og din hverdag

Skoler, daginstitutioner, jobcentre, kultur- og fritidstilbud samt hovedparten af kommunens administrative funktioner er lukket ned. Lukningen varer foreløbig fra mandag d. 16. marts og to uger frem.

”Det er helt afgørende, at vi står sammen i denne situation, hvor vi har ét fælles mål: vi skal forhindre smitten i at sprede sig. Det gør vi ved at følge hygiejnerådene og ved at holde fysisk afstand til vores medmennesker. Jeg vil gerne opfordre alle til at følge rådene – og det er især en appel til de unge om ikke at mødes med jeres venner som I plejer, men at holde jer hjemme,” siger borgmester Morten Slotved.

Nødpasning for børn

Hørsholm Kommunes skoler og dagtilbud lukker fra mandag den 16. marts. Der er etableret nødpasning for børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme ikke har andre muligheder.

”VI oplever at forældre i kommunen støtter rigtig godt op om udmeldingen, og status fredag eftermiddag er, at 3 af kommunens 4 folkeskoler er helt lukket ned og kun 13 børn i alderen 0-9 år har meldt brug for nødpasning,” udtaler Chef for Dagtilbud og Skole, Hanna Bohn Vinkel.

Kulturhus Trommen og Idrætsparken lukket ned

Alle kommunens kultur- og fritidstilbud, inkl. kommunale mødefaciliteter, er lukket midlertidigt ned fra og med torsdag d. 12. marts. Dette omfatter også Musikskolen, som aflyser alle arrangementer og aktiviteter de næste to uger.

Alle fritidsklubber lukker fra mandag den 16. marts og to uger frem. Der er ingen nødpasning, og det samme gælder for ungdomsklubber og ungdomsskolen.

Fraråder besøg på plejecentre og botilbud

Hørsholm Kommune fraråder, at pårørende til beboere på plejecentre og i botilbud aflægger besøg i nærmeste fremtid. I stedet opfordres pårørende til at kommunikere med beboerne telefonisk. Alle pårørende informeres om dette.

Al nødvendig pleje og drift holdes i gang og alle kritiske funktioner vil fortsat blive varetaget. Følgende enheder vil fortsat være i normal drift:

 • Hjemme- og sygeplejen
 • Akutteamet
 • De midlertidige pladser på Louiselund
 • Madservice
 • Plejecentrene Louiselund, Sophielund, Margrethelund og Breelteparken
 • Botilbuddene Rosen, Gutfeldtshave, Solskin og Højmose Vænge.

Beboerne holdes hjemme – dvs. tager ikke afsted på aktivitets- og væresteder. Følgende institutioner holder lukket fra fredag den 13. marts:

 • Aktivitetscentret Sophielund
 • Daghjemmet Breelteparken
 • Daghjemmet Kammerhuset
 • Selmersbo Aktivhus
 • Værestedet Åstedet
 • Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm.

Følgende tilbud er fortsat åbne i dagtimerne:

 • Åben anonym pædagogisk psykologisk rådgivning på raadgivning@horsholm.dk
 • Åben anonym fysioterapeutisk rådgivning på tlf. 51296513 eller 30318186
 • Anonym ungerådgivning på tlf. 40152970 eller mail: anonym-ung@horsholm.dk
 • Åben rådgivning fra socialrådgiverne på tlf. 30457983 eller 30457984
 • Behovsbesøg fra Sundhedsplejen – vurderes af Sundhedsplejen – kontakt på tlf. 21126124
 • Tandplejen er lukket, men har telefonen åben for visitation til akut behandling.

Hvis du skal i kontakt med kommunen

Hørsholm Kommune har sendt de fleste medarbejdere hjem for at løse opgaverne hjemmefra. Men de løser fortsat alle driftsopgaver med fokus på akutte sager, og medarbejdere med kritiske funktioner er fortsat på arbejde.

”Det er vigtigt at samfundet ikke går i stå: vi skal holde hjulene i gang. Selvom Hørsholm Kommune har sendt mange medarbejdere hjem er der stadig er rigtigt mange funktioner, der er i åbne. Og selvom mange af os ikke fysisk er på arbejde, så arbejder vi på fuld drøn digitalt. Jeg vil også appellere til, at vi alle bakker op om vores virksomheder – køb lokalt,” lyder opfordringen fra Morten Slotved.

Borgerne vil kunne mærke konsekvenser i form af længere svartider og generelt lavere serviceniveau, end de er vant til. Disse tiltag er indtil videre iværksat i de kommende 14 dage, hvorefter der foretages en ny vurdering af situationen.

Hvis du har akut brug for at komme i kontakt med kommunen, skal du ringe på hovednummeret 4849 0000. Telefonerne er åbne ml. kl. 9-13 på hverdage. Desuden er der et akutberedskab til borgerekspeditioner alle dage mellem kl. 12 og 13. Ring på forhånd for at aftale en tid.

Hvis der fx vælter et træ ud over vejen eller lignende, så kan du ringe til kommunens hovednummer i åbningstiden. Uden for normal åbningstid henviser de til, at man kontakter Nordsjællands Brandvæsen på 45 80 33 55.

Genbrugspladsen på Vandtårnsvej er lukket foreløbigt for aflevering af affald, da regeringen har kategoriseret genbrugsstationer som ikke-kritiske. Men Norfors og kommunerne genovervejer åbningstiderne, da mange borgere netop ønsker at benytte de kommende uger til at få ryddet op i haven og boligen mm. Der forventes en afklaring senest tirsdag d. 17. marts – både for privat- og erhvervsaffald.

Hold dig opdateret

Hørsholm Kommune samler information til dig, der bor i Hørsholm Kommune, på BorgerLab (borgerlab.horsholm.dk), og opdaterer løbende på facebooksiden (@horsholmkommune).

Vores bedste råd til dig er; hold dig opdateret, tænk dig godt om og stå sammen på afstand.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk