Corona update – Børn og unge – legeaftaler og socialt liv

#

Brev udsendt til forældre til børn og unge af Hørsholm Kommune – Foto: Peter Brandi

Så er skoler og dagtilbud lukket ned fra i dag og 14 dage frem. Vi har nødberedskab i gang, så de af jer der har behovet, og som er berettiget, kan få jeres barn passet.

Hvis I får behov for pasning i den kommende periode, så henvend jer til lederen på institutionen eller skolen.

Børnenes lærere har udarbejdet undervisningsmaterialer, som børnene kan tilgå virtuelt, og skolerne gør, hvad de kan, for at jeres børn får så meget undervisning som muligt – under disse meget specielle forhold.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil er kommet med en opfordring for at få hverdagen til at fungere for skolebørnene; eleverne skal lave skolearbejde i det tidsrum på dagen, hvor de plejer at gå i skole, så de oplever nogle kendte rutiner. Og nu er det godt, at de er på skærm, og I må gerne følge med i, at det også er skolearbejde, de får lavet på skærmen.

Undervisningsministeriet har på deres hjemmeside besvaret et spørgsmål om hvorvidt børn kan have legeaftaler:

”Man skal ikke være bekymret for, at børnene leger med hinanden. Raske børn skal lege med raske børn. Hvis et barn er snottet, så skal man dog holde barnet hjemme, lige som man skal være hjemme, når man er forkølet. Sundhedsstyrelsens generelle anbefaling er, at jo mindre forsamlinger jo bedre. Det er bedre at være udendørs. Og man skal holde afstand – minimum en meter – og have god hygiejne. De retningslinjer gælder alle børn.”

Så når børn skal lege, er opfordringen, at det så vidt muligt sker udenfor, at de kun er få børn – og at de holder afstand til hinanden.

Jeres større børn – udskolingseleverne – kan have et stort behov for at være sociale og mødes med hinanden. Her er opfordringen, at de så vidt muligt er sociale i det virtuelle møderum – og at de forstår, at det særligt er af hensyn til alle ældre og mere udsatte borgere.

Skal de mødes, gælder det samme som for de små børn; vær udendørs, kun få der mødes og hold afstand.

Hanna Bohn Vinkel, Centerchef, Center for Dagtilbud og Skole

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk