Hørsholm set fra luften 1937 – De gamles Hjem

#

Af Lisbet Hein – Luftfoto af De gamles Hjem i Hørsholm 1937. Foto: Firmaet Sylvest Jensen, original: Det kgl. Bibliotek.

På hjørnet af Rungstedvej og Gutfeldtsvej ligger nogle ældre bygninger med navnet ”Gutfeldtshave”. Bygningerne rummer flere bofællesskaber, et socialpsykiatrisk center mv. Tidligere var her pensionistboliger, alderdomshjem, eller – som man sagde i 1937 – ”De gamles Hjem”.

Hørsholm kost- og realskole

Hørsholm Realskole, set fra Kohaveallé. Postkort ca. 1908. Lokalarkivet i Hørsholm

Bygningerne blev opført i 1884 som skole. Det var Hørsholm Real- og kostskole, der dette år rykkede ind i de nye bygninger ved Kohaveallé (i dag Rungstedvej). Realskolen kunne føres tilbage til 1865, men udvidede betragteligt i forbindelse med flytningen. Den var en privat betalingsskole, der i modsætning til den kommunale Hørsholm Skole kunne føre eleverne op til såvel mellemskole- som realeksamen. Den havde både en pige- og en drengeafdeling, og modtog desuden drenge som kostelever. Det er elevbygningen, hvor kosteleverne boede, der ses forrest forneden på luftfotoet.

Realskolens elevbygning, hvor kosteleverne boede. Postkort 1911. Lokalarkivet i Hørsholm

Realskolen var en søgt og anerkendt skole, der havde et solidt bogligt niveau. Den modtog støtte fra Hørsholm Kommune, som også betalte for fripladser til nogle af kommunens børn, der her kunne få undervisning på et højere niveau, end kommunens egne skoler kunne tilbyde.

Kommunen overtager realskolen i 1920

I de første årtier af 1900-tallet voksede både befolkningstallet og skatteindtægterne i Hørsholm Kommune. Ambitionerne voksede også, og kommunen havde som mål at kunne give borgerne nogle gode tilbud, herunder på skoleområdet. I 1920 købte kommunen simpelthen realskolen, og integrerede undervisningen på alle niveauer i Hørsholm Skole. I forhold til andre kommuner var det tidligt, at Hørsholm fra 1920 kunne tilbyde en eksamensskole, f.eks. var det først i 1948, at Hillerød Kommune fik noget tilsvarende. Hvis man vil vide mere om den lokale skolepolitik og -historie, og om Hørsholm Realskole, kan man læse årbog 2014 for Museum Nordsjælland/Hørsholm. 

 Alderdomshjem i den tidligere realskole

I Hørsholm (særligt i Rungstedområdet) var der flere private institutioner/hjem, der modtog syge og ældre, der havde behov for pleje. Desuden drev Hørsholm Kommune sammen med Karlebo den tidligere klædefabrik på Brønsholmdal som alderdomshjem. Men der var behov for flere kommunale pladser, end der var plads til på Børnsholmdal, og den tidligere realskole blev derfor indrettet til alderdomshjem i begyndelsen af 1920’erne. Sammenligner man dagens Gutfeldshave med luftfotoet, kan man se, at bygningerne efterhånden er blevet udvidet, bl.a. blev skolebygningen og kostbygningen bundet sammen af en mellemfløj.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk