Hvordan kan vi sikre jobs i Hørsholm? – og afbøde en ledighedskrise?

#

Af Ann Lindhardt,Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse (V) – Pressefoto

Corona-krisen har stor indflydelse og langtrækkende konsekvenser ikke kun på vores sundhed, men også på landets og kommunernes økonomi.

66.000 har meldt sig ledige i marts i Danmark, viser ny opgørelse fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering d.d. Det er omkring dobbelt så mange som gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019. Samme opgørelse viser for Hørsholms vedkommende at der er kommet 116 nytilmeldte ledige siden 9. marts, så der nu i alt er 420 tilmelde. Det betyder at vi ude i kommunerne skal i arbejdstøjet for at finde løsninger og muligheder, for vi står i en helt ny ledighedssituation. 

Der er sket en eksplosion, der rammer bredt. Det har store omkostninger, og det kan det også have på den lange bane. For de arbejdsløse handler dette også om trivsel og bekymringen for hvornår det kommer tilbage til normalen.

Der er ingen tvivl om, at dette er en meget alvorlig situation, og det kræver akut handling. Derfor er det vigtigt, at vi først og fremmest gør alt for at holde hånden under erhvervslivet. Ellers kan vi ikke sikre arbejdspladserne og bibeholde vores velfærd. Det er yderst vigtigt, at virksomheder bruger de hjælpepakker og lønpakker, der er kommet, hvis det er muligt. Men der er virksomheder, der er voldsomt presset og alligevel har måtte afskedige medarbejdere eller har måtte dreje nøglen om pga. af tomme ordrebøger.

En anden mulighed der ligger for vores virksomheder i Hørsholm er  “Arbejdsfordeling”. En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm. Ved en arbejdsfordeling nedsættes den overenskomstmæssige arbejdstid i en begrænset periode, uden at de berørte medarbejdere er afskediget. Et medlem af en a-kasse, der er dagpengeberettiget, kan få udbetalt supplerende dagpenge fra sin a-kasse under en “arbejdsfordeling”.

Jeg vil gerne opfordre vores jobcenter til, at de anviser de nye ledige til de jobåbninger, f.eks. supermarked eller transportområdet eller inden for Social- og sundhedsområdet, der er kommet i forbindelse med denne Corona-situation.

Dette er en helt ny situation, som berører os alle. Nogle mister deres job, andre kan se at deres livsværk er ved at gå til grunde, derfor skal vi politisk være klar til at træffe målrettede prioriteringer og beslutninger, her og nu og i fremtiden, så vi er med til at sikre, at krisen ikke bider sig fast.

Endnu engang stor tak til Hørsholms borgere, der målrettet handler lokalt og støtter vores lokale erhvervsdrivende – bliv ved. 

Sammen kan vi få Hørsholm igennem denne Krise.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk