Igangsætning af anlægsprojekter

#

Af Glen Madsen, medlem af Kommunalbestyrelsen (O) – Foto: Peter Brandi©

Dansk Folkeparti prioriterer anlægsprojekter, der umiddelbart kan løfte livskvaliteten og udfoldelsesmulighederne for Hørsholms børn, unge og ældre.

I forbindelse med de meget store samfundsmæssige konsekvenser Covid-19 har medført og fortsat vil medføre i den kommende tid, er det en af Kommunalbestyrelsens vigtigste opgaver at beslutte og iværksætte løsninger, der kan hjælpe kommunen, virksomhederne og borgere bedst muligt igennem situationen.

Som et af de mulige tiltag, for at holde hånden under beskæftigelsen, har Folketinget og Kommunernes Landsforening blandt andet anbefalet landets byråd at kigge på, om der kunne være nye anlægsprojekter, der grundet situationen giver mening? Samt at kigge på mulighederne for at fremrykke allerede planlagte anlægsprojekter. Anlægsloftet for 2020 er i den anledning sat ud af kraft.

For Dansk Folkepartis vedkommende er der altid – også i udfordrede tider – fokus på snusfornuftige løsninger, der er til størst mulig glæde og gavn for Hørsholms borgere. Det har været den røde tråd i partiets budgetforslag. Det er det naturligvis også i den nuværende situation. Dansk Folkeparti har i dag fremsendt sit udspil til borgmesteren i forhold til hvilke anlægsprojekter, der kan fremskyndes og hvilke initiativer, der i den mulige situation bør komme i spil. I Dansk Folkeparti har vi besluttet at vende situation til noget positivt.

For Dansk Folkeparti er økonomien en meget vigtig faktor, og derfor er de anlægsprojekter, vi bringer i spil nøje overvejet. Det er altafgørende, at kommunens anstrengte økonomi kan følge med samtidig med, at der er en forholdsmæssig stor gevinst for borgerne i projekterne.

Det synes uundgåeligt, at mange i de nærmeste år vil have mindre udenlandsk rejseaktivitet end vanligt. Deraf har Dansk Folkeparti valg at fokusere på anlægsprojekter, der både i hverdagen samt i ferier vil kunne løfte livskvaliteten og udfoldelsesmulighederne for især kommunens børn, unge og ældre.

Den fulde oversigt kan ses nederst, men i hovedtræk vil Dansk Folkeparti fokusere på forbedrede faciliteter i Idrætsparken, forbedrede faciliteter for badende i Øresund, forbedrede forhold for borgere med et plejebehov og forskellig energieffektivisering. I Dansk Folkepartis udspil er der fremrykket planlagte anlægsudgifter for 10,5 millioner kroner, og der foreslås nye anlægsprojekter i 2020 for godt og vel 18 millioner kroner.

Glen Madsen udtaler: ”Hele verden, herunder også Hørsholm, er for en tid vendt på hovedet. Og mange af de ting, der var relevante for bare få uger siden, synes virkelig langt væk lige nu. Ud af det blå står vi i en situation, hvor vi hver især bærer et stort ansvar for, at så få som muligt smittes med en alvorlig sygdom. Og som samfund for at træffe de rigtige og snusfornuftige beslutninger, der på den bedst mulige måde kan få hver enkelt, virksomhederne og samfundet igennem situationen. Det er selvsagt en alvorlig tid, men også en situation, hvor mange åbenbarer deres lyst til at gøre en positiv forskel for andre. Det bliver man altså glad i sjælen af at opleve! ”

”I Dansk Folkeparti har vi også valgt at tage de positive briller på. Vi er fast besluttet på at få noget godt ud af situationen, og har i sinde af bruge den midlertidige afskaffelse af anlægsloftet til at gøre en positiv forskel for Hørsholms borgere. Selvfølgelig med fornuft for øje. Det er klart, at Dansk Folkeparti ikke bare vil give los, og tiden er for os slet ikke inde til eksempelvis at speede processen omkring et eventuelt nyt rådhus og byggemodning af PH Park op. Vores fokus er udelukkende på at fremrykke projekter, der i nærmeste fremtid kan give Hørsholms borgere flere udfoldelsesmuligheder og mere livskvalitet. ”

”Forundersøgelsen omkring et klubhus til udendørsidrætterne er lige taget til efterretning. Det er godt. Der burde have været et klubhus for virkelig mange år siden. Men derudover ønsker Dansk Folkeparti at fremskynde processen omkring en dobbelt trægulvshal ved siden af Hørsholmhallen. Dansk Folkeparti ønsker at fremrykke ombygningen af p-pladsen ved Stadion Alle, etableringen af fliser på stien ved Sognehuset, udskiftning af træer og renovering af fortovet på Lange Müllers Alle og sidst, men ikke mindst, så ønsker vi, at den planlagte renovering af varmtvandsbassinet på Breelteparken fremrykkes. ”

”Af nye anlægsprojekter, ønsker Dansk Folkeparti blandt andet at prioritere renovering af gamle samt etablering af nye badebroer, en badeponton ved Rungsted strand og en sauna på Rungsted Havn. Dansk Folkeparti vil gerne prioritere udskiftning af tagene på Amokka Hallen samt på Hørsholm Ridehus. Dansk Folkeparti ønsker oprensning af kommunens søer og et markant velfærdsteknologisk løft til borgere med et plejebehov. Alt sammen ved siden af, at Dansk Folkeparti også prioriterer at afsætte midler til energieffektiviserende tiltag i kommunens ejendomme. Dansk Folkeparti har endvidere foreslået, at toiletterne på kommunens skoler ikke bare kigges efter for ødelagte vandhaner, men renoveres til en standard, vi kan være bekendt overfor eleverne. Flere steder er toiletforholdene desværre virkelig ringe! ”

”Dansk Folkepartis anlægsudspil er en bred pallette af ting, der vil gøre en god by endnu bedre. Og det kan lade sig gøre, ikke mindst hvis budgetterne fremover lægges med borgerlig fornuft, ansvarlighed og rettidig omhu for øje. I stedet for den hidtidige hoppen fra tue til tue strategi, hvor de ting, man så igennem fingre med det seneste år indhenter én det næste. Dansk Folkepartis klare ambition er, at vende den dårlige situation til noget bedre.”

”For tiden undlader vi at trykke hinandens hænder, men Dansk Folkeparti møder som altid frem med en udstrakt hånd til de øvrige partier i Kommunalbestyrelsen. Jeg håber, den denne gang bliver taget imod!” Afslutter Glen Madsen.

DFs samlede liste i u-prioriteret rækkefølge:

 • Badebroer, badeponton og sauna: 1,7 mio. kroner (nyt anlægsprojekt)
 • Videre proces trægulvshal: 2 mio. kroner (fremrykning)
 • Ombygning af p-plads Stadion Alle: 3 mio. kr. (fremrykning)
 • Nyt tag på Amokka Hallen: 2,8 mio. kr. (nyt anlægsprojekt)
 • Selvbetjeningsautomat i skøjtehallen: 0,3 mio. kr. (nyt anlægsprojekt)
 • Forundersøgelse af modernisering af svømmehallen: 0,5 mio. kr. (nyt anlægsprojekt)
 • Renovering af tag på Hørsholm Ridehus: 2 mio. kr. (nyt anlægsprojekt)
 • Flisebelægning på sti foran Sognehuset: 0,3 mio. kr. (fremrykning)
 • Udskiftning af træer og renovering af fortov på Lange Müllers Alle: 1 mio. kr. (fremrykning)
 • Oprensning af søer: 1,9 mio. kr. (nyt anlægsprojekt)
 • Velfærdsteknologi på ældreområdet: kr. 3,3 mio. kr. (nyt anlægsprojekt)
 • Renovering af varmtvandsbassin på Breelteparken: 4 mio. kr. (fremrykning)
 • Omstilling af naturgasopvarmede kommunale ejendomme: 4 mio. kr. (nyt anlægsprojekt)
 • Affaldssortering på skoler og daginstitutioner: 1 mio. kr. (nyt anlægsprojekt)
 • Overdækning af svømmebassin i svømmehallen: 0,5 mio. kr. (nyt anlægsprojekt)
 • Renovering af toiletter på skoler / daginstitutioner: beløb og omfang ukendt (nyt anlægsprojekt)
da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk