Kulturkalenderen 3. april – Genopbygningen af slottet og en jernbane til Hillerød

#

Af Susan JohnsenGobelin forestillende de ansvarshavende for slottets genopbygning. Kielberg ses til højre med ryggen til.

Genopbygningen af det nedbrændte Frederiksborg Slot og jernbanens ankomst til Hillerød var to hovedelementer, der lokalt gav ansats til Hillerøds opblomstring og etablering af håndværkerdynastier i byen.

På en gobelin under trompeterstolen i slottets riddersal er de personer afbilledet, der var ansvarlige for slottets genopbygning. Foruden murermester Ferdinand Kielberg var det arkitekt Martin Nyrup, arkitekt og senere bygningsinspektør K. Albert Jensen, arkitekt Carl Florian Thomsen, kaptajn Hammelev og snedkermester Harald Andersen. Lederen af genopbygningen, kammerherre Ferdinand Meldahl, var uddannet arkitekt og en indflydelsesrig person. Han var medlem af Akademiet og professor samme sted fra 1864-1902 og i to perioder også Akademiets direktør. Meldahl figurerer ikke sammen med de andre på gobelinen – i stedet blev der placeret en buste af ham over et af slottets dørpartier.

Stationsbygningen 1880. Lokalhistorisk Arkiv for Hillerød Kommune

Allerede i 1844 var der planer om en jernbane fra København helt til Helsingør. Byrådet i Helsingør var dog nervøst for, at Helsingørs befolkning skulle lægge for meget af deres handel i København og afviste derfor planerne. Nogle af Hillerøds mest fremtrædende borgere var derimod ikke bekymrede, men så store fordele ved en jernbaneforbindelse til København, og derfor indledte de et omfattende lobbyarbejde for at få banen til Hillerød. De øjnede muligheden for at øge salget af korn i København, og de så fordele ved at byens købmænd kunne hente et meget større varelager hjem på en gang. Omvendt ville byens folk søge til København efter nogle af de luksusvarer, de savnede i Hillerød, hvorved de kunne få gavn af den tættere kontakt til storbyen.

Frederik 7. støttede planerne om at få jernbanen til Hillerød, og det hele resulterede i, at Det Sjællandske Jernbaneselskab fik koncession i 1861. Banen var klar til første prøvekørsel i 1864, og stationsbygningen, som dengang var placeret lidt uden for byen, var færdigopført i 1863-64.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk