Kompensation til de private daginstitutioner

#

Af Maj Allin Thorup (C)

Den konservative gruppe ønsker kompensationsordning til de private daginstitutioner.

Som en del den kommunale COVID-19 hjælpepakke, er det aftalt, at kommunerne kompenseres for deres ekstraudgifter som følge af Corona-krisen. Daginstitutionernes udgifter til mere personale, telte, pavilloner, håndvaske, hegn m.m., dækkes altså af staten.

Det gælder ikke for privatinstitutionerne, som endnu ikke er omfattet af en kompensationsordning.

Derved sættes de private institutioner under voldsomt økonomisk pres i forhold til genåbning under de meget omstændelige retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne.

Ud fra et lighedsprincip om at pengene følger barnet, er det eneste rimelige, at privatinstitutionerne også kompenseres. Tidligere på året så vi desværre også forskelsbehandling, idet de private institutioner ikke fik andel i 2020-puljen til bedre normeringer. Det samme gør sig nu gældende under Corona-krisen. Et tidspunkt hvor vi bør stå sammen og tænke i fælles løsninger.

Som kommune har vi tilsyn med de private institutioner, og vi skal sikre ordentlige forhold for ALLE børn i kommunen. Ydermere er vi ansvarlige for at sikre tilstrækkelig dagtilbudskapacitet i kommunen. Hvis det kommer dertil, at private daginstitutioner må lukke, vil vi i Hørsholm Kommune ikke kunne overholde pasningsgarantien.

Der skal handles nu.

Den konservative byrådsgruppe har derfor i dag taget kontakt til både Søren Pape og Mai Mercado og bedt dem arbejde for en kompensationsordning til de private daginstitutioner.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk