Hvilket hospital skal borgerne i Hørsholm høre til?

#

Af formand for sundhedsudvalget i Hørsholm kommune Svend Erik Christiansen (A) (foto) og Marcus Guldager (A) Næstformand i sundhedsudvalget I Hørsholm kommune – Foto: Peter Brandi©

Der har i den senere tid været en del debatindlæg om hospitalssituationen i Hørsholm i fremtiden. Debatten har drejet sig om, at det nye supersygehus i Hillerød bliver bygget så småt, at det vil have vanskeligheder med at rumme alle patienterne fra de nordsjællandske i kommuner.

I den forbindelse er der et forslag fremme om, at Hørsholm kommune som den sydligst beliggende kommune i Nordsjælland i stedet skulle tilknyttes hospitalet i Gentofte/Herlev.

Vi, i socialdemokratiet i Hørsholm, vil hermed gerne tilkendegive, hvor vi står i denne debat:

Vi synes ikke, at det er i orden, at man i den sidste regerings tid besluttede at bygge Hillerød supersygehus med for få sengepladser. Når man bygger et nyt sygehus, skal det selvfølgelig bygges med tilstrækkelig kapacitet også til fremtidens udfordringer. Lad os bare pege på den aktuelle Coronakrise, som i den grad har efterspurgt sengepladser på sygehuse. Lad os også pege på, at Hovedstadsregionen har besluttet at bygge 2 sundhedshuse (Helsingør og Frederikssund) blandt andet for at aflaste den begrænsede sygehuskapacitet i Hillerød.

Socialdemokratiet i Hørsholm vil i stedet gerne opfordre den nuværende regering og region Hovedstaden til snarest at revurdere byggeplanerne i Hillerød, således at der fra start er tilstrækkeligt med sengepladser.

Ideen om at flytte Hørsholm til Gentofte/Herlev hospitalsområde vil efter vores opfattelse kun skabe et administrativt rod. Hvis en kommune er tilknyttet en region, skal den være det på alle måder, så de administrative støttefunktioner, der er i hele sundhedsvæsnet, kan tale sammen på en tilstrækkelig relevant måde uden at skulle forholde sig til at Hørsholm i forbindelse med sygehus kommer til at høre til et andet område end de øvrige kommuner i Nordsjælland gør.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk