Thorkild Gruelund stifter nyt parti – SocialKonservative

#

Af Peter Brandi – Thorkild Gruelund (SocialKonservative) – Foto: Peter Brandi©

Thorkild Gruelund, der har stået udenfor partierne efter sin afsked med Konservative, har nu oprettet et nyt parti, partiet hedder SocialKonservative.

I en pressemeddelelse skriver Thorkild Gruelund:

”Så er det ganske vist, jeg etablerer mit eget parti SocialKonservative.

På økonomiudvalgsmødet i onsdags under meddelelser orienterede jeg mine kollegaer om mine planer. Partinavnet er godkendt af Indenrigsministeriets valgudvalg.

Som politisk aktiv i tæt på 60 år i Det Konservative Folkeparti / Konservativ Ungdom, som kommunalbestyrelsesmedlem i 26 år og som tidligere folketingskandidat var det da med stor sorg, at jeg blev tvunget til at forlade mit gamle parti.

SocialKonservative er kun i sin spæde start. Det er da med en god portion ydmyghed, jeg tager fat på projektet. Lokale kræfter, borgere som har udtrykt sympati for at støtte projektet, skal være med i udarbejdelsen af det egentlig politiske program frem til kommunalvalget i november 2021.

Som stifter af partiet har jeg nogle pejlemærker. For at beskrive, hvor SocialKonservative ligger i det lokalpolitiske ”landskab”. Her er nogle eksempler:

  • Respekt for borgerne!  Det er første pejlemærke. En kommune er et fællesskab. Vi borgere, som er fællesskabet, må aldrig glemme at respektere hinanden. Fællesskab og respekt er grundlæggende værdier.
  • Naturligvis skal vi udvikle og forny Hørsholm. Når vi udvikler, så skal vi altid huske at spørge os selv, hvordan gavner de forandringer den enkelte borger? Hvordan gavner det Hørsholm? Det gælder alle, som er med i processen – embedsmænd, økonomer, arkitekter, politikere etc.
  • Til stadighed skal vi have fokus på, at vi ikke unødigt konverterer timer fra social- & sundhedspersonale, pædagogiske medarbejdere og lærere til DJØF-timer. Det er kerneopgaven, vi skal koncentrere os om!
  • Vi skal glæde os med de, som kan og vil selv. Og holde ‘hånden’ under de, som ikke har de muligheder og evner.
  • Svage borgere – ældre såvel som handicappede – skal behandles ordentligt, med respekt og værdighed. Vi kan kun løse den opgave med veluddannede medarbejdere, som virkelig vil deres arbejde.
  • Skat er en nødvendighed! Men må aldrig overdrives. Pengene ligger bedst i borgernes lommer.

Jeg ser frem til at komme i gang med SocialKonservative. Man kan nok kalde mig et politisk ”dyr”. Jeg brænder for projektet.”

I sine pejlemærker rammer Thorkild Gruelund lige ned i den konservative grundsætning, ”Vi skal forandre, for at bevare.”

Thorkild Gruelund oplyser overfor Hørsholm Nyheder, at det er en borgerliste, men et reelt parti, der bygger på de traditionelle borgerlige dyder. Det er ikke tanken, at Thorkild Gruelund skal være enebestemmende i det nye parti, det skal bygges i samarbejde med de der ønsker ægte konservativ politik i dens oprindelige betydning. I første omgang stiler partiet mod kommunalvalget i november 21.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk