Den nye udligningsordning.

#

Af Svend Erik Christiansen, medlem af kommunalbestyrelsen (S) – Foto: Peter Brandi©

Nu har der været skrevet en del om den nye udligningsaftale som Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet i folketinget har vedtaget.

Aftalen betyder at Hørsholm kommunes bidrag til udligningen bliver ca. 33 millioner mere, end det er i dag.

I det oprindelige forslag fra regeringen skulle Hørsholm kommune af med 70 millioner kroner mere.  Men der var jo tale om et forhandlingsoplæg. Da det blev fremlagt, blev det samtidig annonceret, at en ny udligningsaftale skulle være bredt funderet hen over midten i Dansk politik.

Socialdemokratiet i Hørsholm var modstandere af regeringens forslag helt fra begyndelsen. Det var alt for voldsomt. Nu er det blevet halveret, det er da bedre end ingenting.

Det nye udligningsforlig er blevet indgået mellem partierne hen over midten i dansk politik. Det ville jo nu være meget klædeligt, hvis også partiernes lokalafdelinger i Hørsholm bakker op om aftalen. Et godt forlig er jo kendetegnet ved, at alle kan se sig selv mere eller mindre og at alle har været med til at påvirke resultatet i deres retning.

Et lyspunkt i aftalen er, at merudgiften til den nye udligningsordning kan finansieres ved en tilsvarende skatteforhøjelse uden modregninger af nogen art. Den skatteforhøjelse der er tale om, er på 0,33 %. For en almindelig indkomst svarer det til måske 137 kr. om måneden.

I Socialdemokratiet har vi længe argumenteret for, at den offentlige service i Hørsholm ikke er imponerende, og at vi trænger til et væsentligt løft. Borgerne i Hørsholm er gennemsnitligt mere velstående end resten af landet. Derfor er det vel også rimeligt, at den offentlige service i kommunen mindst er på højde med andre kommuner. Socialdemokratiet kan derfor ikke være med på de forslag, der har været fremme fra nogle få partier om nu at lave yderligere forringelser af den offentlig service i stedet for den beskedne skatteforhøjelse. Vi har trods alt den 5 laveste skatteprocent i Danmark.

Socialdemokratiet tror at borgerne i Hørsholm meget hellere vil have en knaldgod offentlig service end hovedløse besparelser igen og igen.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk