Vi skal udvikle Hørsholm med respekt for det grønne

#

Af Anne Ehrenreich og Fritz Reuther, medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelsen (V)

Udviklingen af Hørsholm har været et centralt tema i Hørsholm Kommunalbestyrelse siden kommunalvalget i 2017. Hørsholm skal hele tiden udvikles for at fastholde sin attraktion som bosætnings- og pendlerkommune. Det er også af stor betydning for detailhandlen i byen. Men spørgsmålet er, hvilken udvikling, vi skal have? Drevet af politikerne baseret på gennemtænkte planer eller drevet af developerne? Boligredegørelsen giver nogle svar, men er ikke en samlet strategi for udviklingen. Den tematiske kommuneplan fra 2017 siger de rigtige ting, men når det kommer til udførelsen, kniber det – i forhold til at sikre respekt for de kvaliteter, Hørsholm har. Vi arbejder målrettet for at fremme vores synspunkter i Hørsholm-strategien, som er på vej.

Udfordringerne er mange. Kommunen råder kun over få ubebyggede grunde og ønsker at få maksimalt udbytte af disse grunde. Dertil kommer ønsket om at tiltrække nye borgere. Dette har ført til et ønske i administrationen og fra et flertal i kommunalbestyrelsen om at bygge både højere og fortætte mere. Det presser trafikken, som også skal tænkes ind i alle udviklingsplaner. Samme gælder p-pladser. Vi skal sikre, at nybyggeri bidrager til at gøre kommunen til et bedre sted at bo, også for de borgere, som allerede bor her. Det betyder, at vi skal bevare herlighedsværdierne samtidig med, at vi udvikler byen. Venstre har foreslået, at vi overvejer at ansætte en stadsarkitekt, som kunne sætte fokus på det æstetiske ifm. byudviklingen. For der er flere eksempler på, at resultatet ikke er faldet så heldigt ud.

Plangrundlaget er forældet og, vi mangler opdaterede lokalplaner. Det har skabt særlige problemer for udviklingen i villaområderne, hvor grundlaget mange steder har været Bygningsreglementet, som giver ret vidtgående muligheder for byggeri.  Det er derfor vigtigt at få arbejdet med de nye lokalplaner gjort færdigt så alle borgere ved, hvad de kan forvente sig i deres kvarter, og samme gælder developerne. Vi vil ikke godkende servitutter, som alene udarbejdes med det formål at omgå byplaners krav om minimumsgrundstørrelse. Det mangelfulde plangrundlag har givet anledning til en række uheldige sager i villaområderne, bl.a. de store 2-familiehuse, som der nu er udstedt et midlertidigt forbud imod samt brugen af arealoverførsler til at danne nye grunde, som ikke var forudset eller opfylder mindstegrundstørrelsen for området.

Det er især omfang og fortætning, som giver problemer. Det har vi set eksempler det seneste år, bl.a. PH Park, Rungsted Kyst stationsområdet, udviklingen af Kokkedal stationsområdet, planerne i Museumshaven og ved Cirkelhuset og Bakkehusene. Byudviklingen kan gøres bedre, og det kan passende begynde med, at de forslag, som kommunalbestyrelsen får forelagt af Hørsholm Kommunes administration ikke er så massive og urealistiske, som tilfældet har været ift PH Park og ny også Kokkedal stationsområdet. Ifm med Rungsted Kyst stationsområdet er det lykkes at få byggeplanerne begrænset i god dialog med naboerne. Samme håber vi bliver tilfældet øvrige steder.

Venstre støtter, at Hørsholm skal udvikles for at forblive en attraktiv bosætnings- og pendlerkommune. Udviklingen skal imidlertid ske med respekt for Hørsholms særpræg og de grønne arealer. Det har vi kæmpet for i denne valgperiode, og det vil vi vedblive med at gøre. Det medfører, at vi ikke støtter en fortætning af villaområderne, medmindre der blandt beboerne er ønske om det. Vi har også vendt os mod salg af forholdsvis små grunde til massivt byggeri. Det gælder bl.a. ved Cirkelhuset, Bakkehusene, i Museumshaven og også ved Kokkedal station.

Vi værdsætter den løbende dialog med borgerne på området, som har været meget nyttig i arbejdet med at finde bedre løsninger. 

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk