Nedslag i mandagens Kommunalbestyrelsesmøde

#

Af Peter Brandi – Foto: Peter Brandi©

På maj måneds Kommunalbestyrelsesmøde, der blev afholdt virtuelt den 25. maj, var der nogle punkter, som var lidt mere spændende end andre, om end af forskellige årsager.

Nyt parti i Hørsholm
Under punkt 2 blev det officielt, at Thorkild Gruelund nu også har fået Kommunalbestyrelsens blåstempling af, at han repræsenterer SocialKonservative, og partiets bogstav er Q.
Det er ikke hver dag, man ser et nyt lokalt baseret parti i Hørsholm, det bliver spændende at følge liste Q i fremtiden.

Tilbagebetaling af forældrebetaling. i forbindelse med at man ikke har haft fuld adgang til at benytte daginstitutioner i perioden 15. april til 10. maj.
Dette emne var gemt under overskriften ”National aftale om forældrebetaling under genåbning (COVID-19)

Der har været talt om, hvorvidt kommunen vil refundere forældrebetalingerne for perioden 15. april til 10. maj.

Nils Lundshøj Formand for Børne- og Skoleudvalget (A), redegjorde for den Nationale Aftale der er blevet indgået på Christiansborg mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, de fire grønne løsgængere og Partiet Fremad.

Der var stort set enighed om, at man vil tilbagebetale i samme grad, som en Nationale Aftale refunderer kommunen. På spørgsmålet fra Jakob Nybo (I) om, hvorfor man ikke bare tilbagebetaler beløbene til forældrene med det samme, forklarede Niels Lundshøj at det ikke er penge der ligger i en kasse, kommunen har simpelt hen brugt pengene på bemanding og ændringer af institutionerne, så de passer til de ny sundhedskrav. Hvis pengene bare bliver betalt nu, uden sikker viden om hvad der kommer fra Christiansborg, taler vi om 1.8 mio. kr. bare for perioden 15. april til 10. maj.
Med 18 stemmer for administrationens forslag om at afvente udmøntning af den Nationale Aftale vedtaget, kun Liberal Alliance stemte imod.

Thorkild Gruelund (Q) havde stillet forslag om at afholde et fysisk borgermøde omkring udviklingsplanen for Kokkedal Stationsområde. Thorkild Gruelund begrundede sit forslag som følger:
På mange måder var det et udmærket virtuelt borgermøde om Kokkedal Stationsområdes udviklingsplan, som blev afholdt den 5. maj. Men målgruppen, vi rammer den vej, er meget smal. Alligevel synes jeg, det virtuelle møde var et godt supplement til fremtidige borgerhøringer. Jeg vil forslå, at der i tidsplanen for Kokkedal Stationsområde indtænkes nogle rigtige fysiske borgermøder. Hvis lovgivning omkring Corona er en begrænsning, så må vi afvente, at der må deltage 100 borgere. Og muligvis afholde flere borgermøder. Efter at have deltaget i et utal af borgermøder / høringer, ved jeg, at atmosfæren, stemningen og antal deltagere i fysiske møder, er af afgørende betydning på stillingtagen hos os kommunalpolitikere. Byggeriet er en meget, meget stor forandring af hele området, man taler om en hel ny bydel. Samme byggeri skal stå i langt mere end 100 år, derfor kan en forsinkelse på et halvt års tid næppe være noget problem.

Den efterfølgende debat fulgte flere spor, Jan Klit (C) gav udtryk for, at der, med 173 spørgsmål, rent faktisk var kommet flere spørgsmål, end han havde oplevet på nogle af de fysiske borgmøder, han har deltaget i. Og på den baggrund mente han, at der var kommet rigeligt at arbejde videre med. Men han understregede, at det stadig er tidligt i processen, og der vil komme muligheder for såvel fysiske som digitale borgermøder i løbet af processen.

Et helt nyt spor blev bragt på bane af Anne Ehrenreich (V), der var modstander af virtuelle borgermøder, i hvert fald som dette, der, som hun udtrykte det, nærmest var tale om et Borgmestermøde. Skulle der i fremtiden være flere virtuelle borgermøder, skulle politikerne i langt højere have mulighed for at være med.
Til det blev det bemærket, at borgermøder vel egentlig var for at politikerne kunne høre borgernes meninger, og ikke for at borgerne kunne høre politikernes mening. Og det kan der vel være noget om.
Resultatet af det hele blev, at 7 stemte for Thorkild Graulunds forslag, det var Anette Wiencken (UP), Venstre (V), Dansk Folkeparti (O) og SocialKonservative (Q), og 12 stemte imod, nemlig Socialdemokraterne (A), Radikale (B), Konservative (C) og Liberal Alliance (I).

Det var hvad jeg har valgt at bringe fra mødet, der tog lidt over 2 timer.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk