Forslag om sammenlægning af ældreboliger i Breelteparken sendt i høring

#

Af Peter Brandi – Google-Maps©

HAB ønsker at sammenlægge en række lejligheder, så antallet af 3 rums lejligheder øges, og antallet af 2 rums lejligheder reduceres.

Hørsholm almene Boligselskab (HAB) v/Dansk almennyttige Boligselskab (DAB), fik, i maj måned 2020, tilsagn fra Landsbyggefonden om tilskud på 29 mio. kr. til renovering af Breelteparkens ældreboliger.
Dette tilsagn blev givet på baggrund af en helhedsplan, hvor DAB foreslår sammenlægning af de nuværende 146 ældreboliger.

DAB er kommet med to løsningsmodeller
Det ene forslag går ud på at omdanne 36 boliger til 24 boliger, der bliver således nedlagt 12 boliger, men ifølge forslaget vil der potentielt være plads til 12 ekstra beboere. Resultatet af sammenlægningen vil være, at der vil være 86 stk. 2-værelses boliger for enlige, og 48 stk. 3-værelsesboliger beregnet til par.
Det andet forslag går ud på, at 18 2-værelseslejligheder bliver omdannet til 12 stk.  3-værelses boliger, hvorved der bliver nedlagt 6 boliger i alt.

Behovet for større ældreboliger
For at vurdere behovet for sammenlægning af ældreboligerne har kommunen udarbejdet et notat ud fra de data og erfaringer, der er fra ventelisten til ældreboliger. Administrationen kan ud fra ventelistehistorikken se et fald i den generelle efterspørgsel på trerumsboliger herunder et fald i efterspørgslen på trerumsboliger på Breelteparken. På den baggrund er det administrationens vurdering, at det ikke er rentabelt at udvide kapaciteten af trerumsboliger på Breelteparken.
Større lejligheder vil være forholdsvis dyrere, og det vil derfor også skulle tages med i overvejelserne, om lejlighederne vil kunne udlejes med den højere husleje der vil være resultatet af en sammenlægning.

Estimat over huslejestigninger
I øjeblikket er den månedlige husleje for en 2-værelseslejlighed 5.264 kr. pr. måned og 3-værelseslejlighderne koster gennemsnitligt 6.583 kr. pr. måned, svarende til en gennemsnitlig årlig husleje pr. m². Ifølge oplægget fra Landsbyggefondens tilsagnsskrivelse vil huslejen efter renoveringen være på 1.273 kr. pr. m² pr. år – altså en stigning på 124 kr. pr. m² pr. år.           
De nye boliger vil, efter sammenlægningen være på ca. 82 m² svarende til en husleje på ca. 8.699 kr. pr. måned.
Det bliver i oplægget fra Kommunen understreget, at der er tale om et estimat, idet tallene fra Landsbyggefonden er fra 2017, så der skal tages forbehold for yderligere stigninger i forbindelse med den konkrete renovering.

Høringen
Hørsholm kommune skal på baggrund af ovenstående anmode om bemærkninger fra offentligheden samt Seniorrådet og Handicaprådet om hvilken mulighed, der anses for bedst at imødekomme nuværende og fremtidige behov for ældreboliger i Breelteparken, der er 3 alternativer:
Sammenlægning af 36 boliger til 24 boliger,
Sammenlægning af 18 boliger til 12 boliger,
Eller en renovering uden sammenlægning af boliger. Høringsperioden går frem til den 6. august 2020, og høringssvar skal sendes pr. e-mail til Kommunen.

da_DKDansk