Vil Venstre planøkonomi?

#

Af Konservative gruppe i Miljø- og Planlægningsudvalget; Charlotte Kirchheiner Hansen (C), Jan H. Klit (C) og Bent Fabricius (C) Foto: Hørsholmnyheder.dk

Det er interessant at følge indlæg fra Anne Ehrenreich og Venstre i Ugebladet for tiden. Man kan virkelig komme i tvivl om, hvad der er holdningen hos Venstre.

I et indlæg er det vigtigt at vi skal have flere nabohøringer og partshøringer. I en anden kommentar støtter Anne op om, at en kommende lokalplan med restriktion om 25% bebyggelse er for lidt, men skal følge de 30% som byggereglementet lægger op til. Er udfordringen ikke bare, at Anne Ehrenreich mener det samme som den hun sidst har talt med?

Nej, vi skal ikke have nabohøring eller andet hvis man har en byggesag der er 100% indenfor rammerne. Forestil jer at man skal bygge en garage som er 100% lovlig, og så skal igennem en masse bureaukrati. Hvorfor? Nej, hvis man lever op til rammerne, så skal vi ikke forsinke processen. Og hvis alle sager skal forelægges politisk, vil vi jo også fuldstændig sande systemet til. Lige nu er der rigtig mange byggesager, og det skal vi være glade for. Der er borgere og investorer der gerne vil investere i vores dejlige by, og det skal vi støtte op omkring.

Så nej, Konservative ønsker ikke planøkonomien indført i Hørsholm.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk