Hvem skal have ret til hvad?

#

Af Anne Ehrenreich og Fritz Reuther, Medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse for Venstre – Pressefoto

I forbindelse med høringen af lokalplan 173 for Rungsted Nord har Steen Hansen rejst en række spørgsmål til målsætningen med den nye lokalplan.

Set med Venstres øjne er formålet med de nye lokalplaner at skabe sikkerhed for såvel beboere som fremtidige købere/investorer for, hvad der gælder, når man bor i et område eller investerer i området. Lokalplanerne skal derfor være så klare som muligt og sikre alles rettigheder. Vi skal undgå, at lokalplanerne indeholder for mange gråzoner og giver for vide muligheder til kommunens forvaltning for at dispensere og dermed underminere lokalplanernes formål.

Sigtet med arbejdet har været at sikre gældende rettigheder og ikke tillade en øget fortætning. For os vejer ønsket om at sikre Hørsholms grønne præg højt.

Baseret på reaktionerne på borgermødet i juni måned om lokalplanen er det vores indtryk, at flertallet af de deltagende borgere fra området var af den opfattelse, at lokalplanen åbner mulighed for en øget fortætning, som de ikke ønskede. Det gælder navnlig i Sophienbergudstykningen. Dette og andet må vi forholde os til i lyset af de indkommende høringssvar.

Steen Hansen plæderer for flere to-familiehuse, hvilket vil medføre en øget fortætning. Det er rigtigt, at en nedsættelse af bebyggelsesprocenten til 25% forringer de grunde, der ellers kunne bebygges med større huse. Dette er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og borgernes indmeldinger. Til gengæld ville et stort hus på f.eks. en lille vej med 12 huse forringe disse ejendomme med et langt større beløb, hvis der blev bygget et af de tidligere omtalte dobbelthuse, som kan spolere et helt kvarter.

Øget fortætning og flere to-familiehuse skaber ofte gener for de tilbageværende naboer i form af mere trafik, flere terrasser og skure mv. Retten til udstykning og to-familiehuse skal opvejes med generne for naboerne. Det er vores opgave at sikre alles rettigheder og en positiv udvikling i Hørsholm for alle. Disse hensyn er ikke modstridende og kan godt gå hånd i hånd.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk