Venstres holdning er klar – politikerne skal tage ansvar

#

Af Anne Ehrenreich, Ann Lindhardt og Fritz Reuther, Medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse for Venstre – Foto: Peter Brandi©

Konservatives medlemmer af Miljø- og Planudvalget spørger i et læserbrev i lokalpressen den 22. juli om, ”Venstre vil have planøkonomi”. Spørgsmålet afslører desværre, at de ikke har begreb om, at planøkonomi er en teori, der omfatter produktion og fordeling af ”varer” og ikke har noget som helst at gøre med administration af by- & lokalplaner.

Venstre har fremsat to initiativretsforslag fornyeligt i Miljø- og planudvalget, som de Konservative medlemmer af udvalget noget overraskende har stemt imod. Venstre har brugt mindretalsbeskyttelsen i Styrelsesloven til at sikre, at disse forslag vil blive behandlet i kommunalbestyrelsen efter sommerferien.

For det første har vi bedt kommunen sikre, at kommunens praksis for partshøring i udstykningssager og byggesager er i overensstemmelse med både lovgivningen og ombudsmandens retningslinjer. For det andet har vi foreslået, at en række opgaver, som fra politisk side er delegeret til administrationen tilbageføres til politikerne. Det gælder bl.a. forslag/ansøgninger om arealoverførsler, udstykning, herunder arealregulerende servitutter omkring færdsels – og brugsretter, samt opstilling af mobilmaster. Vi synes, at udviklingen og en række konkrete sager viser behovet for, at der i sådanne sager træffes beslutning fra politisk hold. Ellers risikerer vi, at de nye lokalplaner udvandes af administrative dispensationer. Dermed kan arbejdet med nye lokalplaner vise sig helt nytteløst.  Det ønsker Venstre at undgå.

I Gribskov Kommune er det politikerne, der godkender forslag om opstilling af mobilmaster. Sådan var det også tidligere i Hørsholm Kommune. I Rudersdal Kommune er politikerne involveret i dispensationer til lokalplaner mv. Venstre foreslår blot, at politikerne får disse beføjelser tilbage i Hørsholm Kommune, så det igen bliver politikerne, som tager ansvar for dispensationer til lokalplaner. Det burde ikke være kontroversielt.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk