Det skal helst ikke være så svært

#

Af Jan H. Klit (C), formand for Miljø- og Planlægningsudvalget – Foto: Peter Brandi©

Jeg har med stor interesse læst indlæg fra borger vedr. trafikale foranstaltninger på bl.a. Folehavevej. Her kan jeg bekræfte, at hovedformålet indiskutabelt har været at øge trafiksikkerheden på denne strækning.
Jeg kan samtidig bekræfte, at det har været et udtalt ønske fra flere borgere gennem længere tid og denne proces har været længe undervejs.
Man kan selvfølgelig altid diskutere om fartbump skal prioriteres fremfor andre trafikmæssige foranstaltninger, men så vidt jeg er orienteret er det stadig en effektiv løsning i forsøget på at forhindre at nogen kører ”råddent” med stor fare og ulempe for andre.

Der findes dog desværre ingen trafikmæssige foranstaltninger som kan forhindre det helt. Der er udarbejdet en plan for netop denne trafiksanering på Folehavevej indeholdende vejbump, skiltning, krydsningshelle, ensretning mv., hvoraf noget allerede er udført og andre arbejder p.t. er under projektering og forventes udført i efteråret 2020.

Det er samtidig fuldstændig korrekt, at vejbelægningen på bl.a. Gøgevang også helt klart trænger til en ny belægning. Her mangler der indrømmet helt klart noget kommunikation, da jeg samtidig noterer mig, at kommunes hjemmeside ej heller her er helt opdateret.
Netop i forhold til Gøgevang, så hænger det manglende nye slidlag her sammen med en overordnet prioritering, idet netop dette område indgår som et muligt kloaksepareringsprojekt via Novafors, hvorfor dette ville være spild af ressourcer før dette projekt er afsluttet. På den baggrund er det besluttet udelukkende at ”lappe huller”.

Jeg kan således sagtens forholde mig til, at det som borger kan være vanskeligt altid at forstå ”vores” prioriteringer og den logik der ligger bagved beslutningerne. Jeg er derfor meget enig i, at blandt andet en kommunikationsplan ville kunne imødekomme større grad af forståelse for prioriteringerne og beslutningerne, idet det derved også gerne skulle blive lettere at forstå de forskellige sammenhænge.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk