Skal frivilligheden i Hørsholm amputeres af besparelser

#

Af Lars Bjørck Olesen formand for Frivilligcenter Hørsholm – Arkivfoto: Peter Brandi©

Der er i de udarbejdede forslag til budgetreduktioner i budget 2021-2024 for Hørsholm Kommune foreslået en besparelse i tilskuddet til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm på henholdsvis 142.000 kr. i 2021 og 292.000 kr. i de efterfølgende 3 år.

Bestyrelsen for Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm skal understrege, at en besparelse og nedprioritering på det frivillige område vil få den konsekvens, at fremtidens behov for den frivillige indsats i Hørsholm Kommune ikke længere vil kunne imødekommes, hvilket vil blive en stor udfordring for Hørsholm Kommune og ikke mindst hele lokalsamfundet. Frivilligcenterets opgaver og værdi for lokalsamfundet vil med de foreslåede besparelser blive udfordret i en grad, som ikke vil muliggøre en fortsat opretholdelse af et Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm.

I juni 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen en ældrepolitik 2019-2025 ”Hørsholm hele livet”. der er udarbejdet i et samarbejde mellem borgere, interessenter og politikere i kommunen. Heri står det bl.a. anført, ”der skal gives tilstrækkelige ressourcer til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm, således at der kan udvikles et tættere samarbejde mellem kommunen og de frivillige organisationer”.

Grundlaget for velfærden er under forandring i Danmark, og velfærdsmodellen er til debat. Innovation, Best practice, brugerdreven fornyelse og politiske reformer skal forandre det velfærdssamfund, hvor færre skal gøre mere for flere – bare bedre og billigere. Frivillige bliver kategoriseret som det skjulte velfærdspotentiale, som kan være med til at udvikle et bæredygtigt samfund.

Inspireret af erfaringerne fra Corona Krisen er der helt aktuelt mulighed for at udvikle en helt ny form for frivillighed, hvor kommunens borgere kan tage del i enkeltstående frivillige aktiviteter. Vi har set kimen til det i ”Hørsholm Hjælper” og frivilligcenteret er allerede i gang med at udvikle en ny platform til fremme af disse aktiviteter.

Frivilligcenteret har igennem de seneste år udbygget aktiviteterne indenfor det forebyggende Selvhjælpsområde og indsatsen med at støtte og hjælpe foreninger væsentligt

Vedr. Selvhjælp har Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm både selvhjælpsgrupper, netværksgrupper og individuelle samtaler. Alle aktiviteter bygger på en frivillig indsats, som koordineres af Frivilligcenterets sekretariat, ledet af den fastansatte Daglige Leder.

Aktuelt er der følgende selvhjælpsgrupper for Hørsholms borgere:
Borgere med Afasi-Borgere med depression – Borgere med fibromyalgi – Borgere med psykisk sygdom – Pårørende til borgere med psykiske sygdom – Borgere med senhjerneskader og deres pårørende.

Herudover har Frivilligcenteret tilbud til skilsmissebørn og særligt sensitive voksne samt tilbud om individuelle samtaler til borgere med akut behov. Vi har en ”tal dansk gruppe”, hvor herboende udlændinge kan træne deres danske sprog og lære om dansk kultur. Før Corona tiden var vi klar til at lancere nye tilbud til unge piger med lavt selvværd samt et særligt tilbud til Parkinsonramte og deres pårørende.

Vi har netværksgrupper som Cafe Samvær og Søndagskaffe, ligesom Veterancafeen er igangsat i selvhjælps regi.

I forhold til hjælp og støtte af foreninger og frivillige initiativer, spiller Frivilligcenteret en stor aktiv rolle i forhold til etableringen af mange frivillige initiativer, hvor kredsen af frivillige initiativtagere ikke har ressourcer til at etablere en egentlig forening med medfølgende krav om Vedtægter, NemID, bankkonto, bogføring, ansøgning af fonds og puljemidler, afvikling af generalforsamling m.m. Uden støtten fra frivilligcenterets sekretariat, var mange initiativer ikke blevet til noget. Det drejer sig om initiativer og forebyggende indsatser som:

Mad Med Hjertet – Juleaften for ensomme – Veterancafe – Naboskab Fællesskab Følgeskab – Musikalsk Potpourri – Blixen Klub – Hemingway Club – Søndags Kaffe – Cafe Samvær – Louiselunds Venner – Sommerudflugt for de svageste ældre, m.m.

Det er netop frivilligcentrets kerneopgave at understøtte og udvikle den frivillige indsats I Hørsholm Kommune, hvilket ovennævnte aktiviteter og forebyggende indsatser er eksempler på.

I sidste ende er det Kommunalbestyrelsen som beslutter, hvorvidt en besparelse på det frivillige område skal effektueres.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk