Covid-19-status i Hørsholm

#

Af Peter Brandi – Louiselund – Foto Peter Brandi©

Den 10. september orientered Hørsholm Kommune om smitte på to af kommunens institutioner, nemlig Daginstitutionen Solhuset og De Midlertidige Pladser på Louiselund.

Status pr. 15. september er, at smitten indtil videre ikke har bredt sig. Alle Corona-prøvesvar nr. 1 har været negative, og nu afventes prøvesvar nr. 2 for visse af de testede personer. Det drejer sig om personer, der har været i nær kontakt med den smittede.

Daginstitutionen Solhuset, der blev lukket ned som følge af smittetilfældet, åbner stille og roligt op fra i morgen onsdag den 16. september. Som udgangspunkt vil børnene være udendørs i løbet af dagen.

Lige nu er der 8 smittede i hele Hørsholm Kommune

Aktuelt er antallet af smittede på 8 personer i hele Hørsholm – tallet omfatter også andre borgere, end de, som har en tilknytning til en kommunal institution i Hørsholm.

Antallet af smittede med COVID-19 i kommunerne følges hver dag nøje, både af kommunerne selv, men også af Styrelsen for Patientsikkerhed for hele tiden at have hånd i hanke med om smitten breder sig.

Hørsholm Kommune har i den seneste tid oplevet en stigning i antal smittede i byen, hvilket bevirker, at pejlemærket for udbredelsen af smitte (incidenstallet) i skrivende stund er 32. Sundhedsmyndighederne har generelt en bekymringsgrænse på 20, hvilket er det samme som 20 smittede per 100.000 indbyggere i løbet af de seneste 7 dage.

Mindre kommuner med høje incidenstal
Incidenstallet er et væsentligt pejlemærke i forhold til at agere passende og korrekt når smitte skal stoppes mest effektivt. Incidenstallet måler antal smittede de seneste 7 dage per 100.000 indbyggere. Tallet kan dog ikke stå alene, men skal ses i en sammenhæng.

Det er således vigtigt at være opmærksom på, at kommuner med relativt få indbyggere pludselig kan få nogle meget høje tal, fordi nævneren i regnestykket er meget lille i forholdet. Med 25.000 indbyggere i kommunen vil hver ny COVID-19 patient give et relativt stort udslag på incidenstallet.

Incidenstallet er ikke det samme som antallet af faktiske smittede. Her er tallet aktuelt 8 smittede i Hørsholm.

”Vi skal fortsat holde fast i de gode vaner – de er lige så vigtige nu som før. God håndhygiejne og afstand er alfa og omega i forhold til at få bugt med smitten, ” siger borgmester Morten Slotved.

da_DKDansk