Borgmesterens nytårshilsen til borgerne

#

Foto: Peter Brandi©

Igen i år holder Borgmester Morten Slotved (C) en virtuel nytårstale. Du kan vælge mellem at læse eller se talen her.

Kære borgere i Hørsholm,

2020 har været et anderledes år, og for de fleste af os har det været en følelsesmæssig rutschebane. Coronakrisen har berørt os alle sammen, og det gør den stadig. Erhvervslivet kæmper med at holde gang i deres forretninger, de ældre lider afsavn af familie og venner, børnene er hjemsendte, og deres fritidsaktiviteter er lukket ned. Lærere, pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter og mange andre trækker hver dag et kæmpe læs for at få samfundet til at hænge sammen. Vi har alle sammen ofret meget for at få bugt med covid-19, og på trods af det oplever jeg et helt unikt sammenhold og samfundssind. 

Jeg vil gerne sende en stor dybfølt tak ud til alle borgere og medarbejdere i Hørsholm og anerkende jeres indsats i 2020.

Der er heldigvis lys forenden af tunnelen. Vaccinen er på vej, og vi kan i 2021 se frem til at skulle opstarte vaccination af borgere og kommunale medarbejdere landet over. Det bliver en stor, men vigtig opgave, som vi i kommunerne kommer til at skulle løfte sammen med Sundhedsstyrelsen og regionerne.

2020 har krævet en stor portion omstillingsparathed fra os alle sammen – i måden vi mødes på, måden vi arbejder på og måden vi udvikler kommunen sammen på. Meget er foregået på afstand og med et utal af restriktioner. Men der er ikke noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Vi har tænkt utraditionelt, og vi har lært meget undervejs, som vi tager med videre. Der er fx blevet sat turbo på rigtig mange digitaliseringsprocesser, bl.a. i mødet med hinanden. Og vi har måtte erkende, at det altså også kan noget, selvom det ikke kan erstatte det fysiske møde.

Selvom corona har spændt ben, har vi stadig formået at holde hjulene i gang. Hørsholmstrategien blev vedtaget i sommer, og det er en strategi, der skal ud og leve. Strategien har fokus på tre ting – de 3 B’er: Børneliv, Byliv og Bæredygtighed. Og det er også disse indsatser, som præger årets budget.

I Kommunalbestyrelsen er vi enige om at styrke børnelivet. Og selvom vi har et presset budget, så er det et område, som vi fortsat holder hånden under. 0-6 års området får igen tildelt ekstra midler i budgettet. Midler som er dedikeret til flere medarbejdere i dagtilbuddene, ligesom det også er blevet slået fast at dagplejen bevares.

De sidste par år har vi investeret i bylivet, og det håber vi kan mærkes derude. Samarbejdet er blomstret mellem handlen, kulturlivet og kommunale politikere og administrationen, og det er guld værd for udviklingen af Hørsholm. Vi ser bl.a. en udvikling af Idrætsparken og på en udvidelse og udvikling af Rungsted Havn – stort projekt som netop er skudt i gang – og det kommer I til at høre meget mere om i 2021.

Det sidste ”B” i strategien, som I også kommer til at høre mere om, er bæredygtighed. Vi er ved at spore os ind på, hvordan Hørsholm kan være en bæredygtig kommune. Vi har den nye affaldsordning, hvor vi alle er med til at bidrage til at sortere og genanvende affaldet. Vi indtænker klima og biodiversitet, og vi har bl.a. også indkøbt en el-bil til Materielgården, som står for den daglige vedligeholdelse af kommunens veje og parker. På den måde reducerer vi, med små og store tiltag, udledningen af CO2. Politisk har vi også fokus på kystsikring og på at geare vores kloakker til fremtidens behov.

Vi har mange visioner på Hørsholms vegne, og det er vigtigt for mig at understrege, at alle borgere skal kunne se sig selv i Hørsholmstrategien – også de ældre. Tak til alle, som har bidraget med input undervejs og på den måde sikret en bedre strategi for os alle sammen.

Vi har udviklet kommunen sammen i år. Kommunalbestyrelsen og jeg er meget optaget af at høre jer borgere, unge som ældre, og få jeres input til de løsninger, som vi arbejder med i kommunen. Vi har bl.a. forsøgt at få børnefamilierne i tale på kommunens online samarbejdsplatform, BorgerLab, hvor man give input digitalt på alle tider af døgnet.

Næste år er der kommunalvalg – og også her håber jeg – og resten af Kommunalbestyrelsen – at I vil engagere jer i debatten.

Et tungt år er ved at nå sin ende. Lad os sammen se fremad med et lyst sind og masser af gåpåmod. Med de ord ønsker jeg alle et rigtig godt nytår. Pas på jer selv og hinanden.

Morten Slotved

Borgmester i Hørsholm Kommune

da_DKDansk