Første stik tilbydes alle plejehjemsbeboere i Hørsholm – allerede den 7. januar

#

Foto: Peter Brandi©

Første fase af vaccinationsindsatsen mod Covid-19 i Hørsholm starter på plejecentrene. Alle plejehjemsbeboere samt plejepersonale med borgerkontakt (der er i vagt på vaccinationstidspunktet), vil få tilbudt vaccine imod Covid-19 først og senest den 7. januar. I Hørsholm drejer det sig om i alt 268 beboere og ca. 127 medarbejdere.

Ældre og sårbare først
Vaccination prioriteres til de grupper, der har størst risiko for et alvorligt forløb bl.a. de ældste, beboere på plejehjem og ældre med risikofaktorer. Personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen, som har tæt kontakt til de mest sårbare og varetager kritiske funktioner, vil også blive prioriteret først. I takt med at der bliver leveret flere vacciner i løbet af 2021, vil flere grupper blive tilbudt vaccination mod Covid-19.                     

Torsdag d. 7. januar udføres vaccinationerne på plejeboligerne Louiselund, Plejecenter Sophielund, plejeboligerne Margrethelund, Omsorgscenter Breelteparken og De Midlertidige Pladser på Sundheds- og Rehabiliteringscenteret på Louiselund. Vaccinationen sker i et samarbejde mellem kommunen, praktiserende læge og Region Hovedstaden.

Hørsholm Kommune afventer regeringens udmelding vedr. tidspunkt for 2. vaccinationsstik.

Hvordan får man besked om tilbud om vaccination?
Beboere på plejecentre og personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen vil modtage information om tilbuddet fra deres institution eller arbejdsplads. Hvis du er i helt særlig risiko, hvis du eksempelvis er en ældre borger med alvorlig sygdom, kan det være, at du bliver kontaktet af din egen læge eller sygehus.

Grupper af ældre, der løbende inviteres efter fødselsdato, vil modtage besked i e-boks. Hvis du er digitalt fritaget, vil du få brev med posten.

Når du får tilbudt vaccination mod COVID-19, vil du samtidig få information om, hvornår du kan blive vaccineret, og hvis du selv skal bestille tid til vaccinationen, vil du få at vide, hvordan det foregår.

Hvor skal man vaccineres?
Regionerne opretter vaccinationscentre rundt omkring i landet, hvor de fleste borgere vil kunne blive vaccineret. Nogle vil få tilbuddet mere lokalt på for eksempel plejehjem. Meget personale i for eksempel sundhedsvæsenet og ældreplejen vil blive tilbudt vaccination på deres arbejdsplads.

Peter

da_DKDansk