Rungsted Havn politianmelder økonomiske uregelmæssigheder

#

Af Peter Brandi – Foto: Peter Brandi©

I en pressemeddelelse oplyser Rungsted Havns bestyrelse at man har politianmeldt økonomiske uregelmæssigheder. Udover politianmeldelsen er der også indledt en ekstern revisionsundersøgelse.

Havnechefen i Rungsted Havn, Anders Søderberg, har konstateret mulige økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havns drift. Derfor har Rungsted Havns bestyrelse straks igangsat en ekstern revisionsundersøgelse af uregelmæssighederne.

I forbindelse med sagen er en administrativ medarbejder i Rungsted Havn fritaget for tjeneste, og sagen er i dag (5. januar) meldt til politiet.

Formand for Rungsted Havnes bestyrelse Jørgen Thorsell – Pressefoto

”Den 30. december blev havnechefen bekræftet i, at der er økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havn. Jeg blev orienteret den 31. december og der blev straks sat gang i en ekstern revisionsundersøgelse, ” siger formand for Rungsted Havns bestyrelse Jørgen Thorsell. ”Vi opfatter sagen som alvorlig og ønsker at kulegrave, hvad der er sket og hvordan det er sket. Indtil videre har der været tale om stikprøver, men det er vigtigt, at undersøgelsen kommer hele vejen rundt.”

Den igangsatte eksterne revisionsundersøgelse varetages af revisionshuset Deloitte og forventes afsluttet i løbet af januar måned. Revisionsundersøgelsen skal svare på hvad der er sket, hvordan det er sket samt undersøge Rungsted Havns økonomiske processer

Da der er tale om en personalesag og der er indgivet politianmeldelse, ønsker Rungsted Havn ikke på nuværende tidspunkt at kommenterer sagen yderligere.
Rungsted Havns bestyrelse lover, at de vil informere yderligere når der er nyt.

Om Rungsted Havn
Rungsted Havn ejes 100 % af Hørsholm Kommune og har status af selvforvaltende enhed. 

Som selvforvaltende enhed har Rungsted Havn fået kompetence fra Hørsholm Kommunalbestyrelse til, i fuldt omfang, at varetage opgaven med at forvalte havnens drift og udvikling.

Havnebestyrelsen er ansvarlig for at drive og vedligeholde havnen inden for havnens økonomiske rammer. Havnens økonomi skal hvile i sig selv og skal holdes adskilt fra Hørsholm Kommunes øvrige økonomi.

da_DKDansk