Grønt lys til boligområdet PH Park

#

Klagerne over lokalplan 170, der gælder for boligområdet PH Park, er blevet afvist. Så nu kan der komme gang i byggeprojekterne.

Planklagenævnet har d. 8. januar 2021 afgjort klagerne fra en grundejerforening, der klagede over kommunens afgørelser om vedtagelse af lokalplan 170 og kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-29. Planklagenævnet giver ikke medhold i klagerne. Det betyder, at kommuneplantillægget og lokalplanen stadig gælder.

Klageren har navnlig anført, at der burde være foretaget høring tidligere i processen, at klagerens indsigelser ikke er blevet inddraget, og at kommunen har inddraget usaglige hensyn. Herudover har klageren også klaget over kommunens afgørelse om, at der ikke skulle foretages en miljøscreening. Denne klage er blevet afvist den 5. oktober 2020 af Planklagenævnet, da klagefristen var overskredet.

Afgørelsernes betydning
Afgørelserne betyder, at kommuneplantillægget og lokalplanen er gældende. Handlen med salg af fire grunde kan nu afsluttes, og ejerne af grundene, Calum A/S og Svanen Gruppen, kan nu komme videre med byggeprojekterne på grundene.

Borgmester Morten Slotved (C) – Foto: Peter Brandi©

Borgmester Morten Slotved udtaler:
”Jeg er selvfølgelig tilfreds med afgørelserne. Jeg er også tilfreds med, at borgere, der føler de har noget at klage over bruger deres gode ret til at klage. Jeg er mindre tilfreds med, at det skal tage Planklagenævnet godt et år at afgøre klager, som har så entydige udfald,” og han fortsætter: ”Jeg kan kun takke grundkøberne, Svanen Gruppen og Calum A/S, for deres tålmodighed. For mig er den klare afgørelse en bekræftelse af, at administrationen har leveret et godt og solidt håndværk. Nu kan vi se frem mod et godt samarbejde med byens borgere, herunder naboerne og køberne af grundene.”

 • Sagens hidtil
  Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2017 Udviklingsplan for PH Park, der fastlægger de overordnede principper for byggeri og landskab i området
 • Udviklingsplanen har dannet baggrund for udbud og salg af parceller på grunden
 • I februar 2018 blev byggefelt 1 og 2 udbudt til salg, og i den forbindelse blev byggefelt 2 solgt. Efterfølgende blev byggefelt 1, 3 og 4 udbudt til salg, og i den forbindelse blev disse solgt til én bygherre i marts 2019. Begge salg betinget af en byggeretsgivende lokalplan
 • På baggrund af udviklingsplanen for PH Park og de to vinderprojekter, er forslag til Lokalplan 170 og forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2017-2029 udarbejdet
 • Lokalplansforslagene blev fremlagt i offentlig, lovpligtig høring i perioden fra den 3. juni 2019 til den 26. august 2019
 • Hørsholm Kommune vedtog den 28. oktober 2019 lokalplan 170 for boligområde PH Park og kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-29
 • Umiddelbart efter modtog Planklagenævnet klager fra en grundejerforening, der klagede over kommunens afgørelser om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
 • Planklagenævnet modtog klagerne den 17. januar 2020 fra Hørsholm Kommune
 • Planklagenævnet har d. 8. januar 2021 afgjort sagen og giver ikke medhold i klagerne, hvilket betyder, at kommuneplantillægget og lokalplanen stadig gælder.

Peter

da_DKDansk