Kommunen indfører begrænsninger på Sundheds- og Ældreområdet

#

Af Peter Brandi – Foto: Sundhedsminister Magnus Heunicke (A) – Fotograf: Steen Brogaard©

På sit ekstraordinære møde den 4. januar godkendte Social- og Seniorudvalget implementering af den nye nødbekendtgørelse på Sundheds- og Ældreområdet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (A), udsendte den 22. december en ny bekendtgørelse nemlig: ”Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Covid-19” denne giver tilladelse til ” at justere i serviceniveauet og opgaveløsningen på de relevante områder, der er omfattet af bekendtgørelsen”. Bemyndigelsen gælder i henhold til bekendtgørelsen indtil til den 1. marts 2021. Bekendtgørelsen giver, ligesom i foråret, kommunerne mulighed for at fravige visse regler om rettigheder, hvis en række betingelser er opfyldt.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 24. december 2020 og ophæves senest den 1. marts 2021. Ifølge administrationens oplæg til det politiske udvalg ”er smittetrykket og dermed presset på bemandingen på ældreområdet i Hørsholm Kommune så stort, at det er administrationens vurdering, at vi er nødt til at gøre brug af dele af nødbekendtgørelsens muligheder for at reducere i opgaverne, så vi kan sikre personale nok til de mest basale omsorgs- og plejeopgaver.”

Opgavemæssigt gælder det i første omgang rengøring i hjemmeplejen, men det kan også komme på tale at indføre forkortet tidsanvendelse af ikke strengt nødvendige aktiviteter, hvis smittetrykket vokser og bemandingssituationen tilsiger det.

Social- og Seniorudvalget, der består af Thorkild Gruelund (Q), Maj Allin Thorup (C), Hans Laugesen (B), Glen Madsen (O), Fritz Reuther (V), vedtog at følge Administrationens indstilling. Og dermed bemyndiges administrationen til at justere i enkelte serviceniveauer mv. inden for Social- og Seniorudvalgets område.

Bemyndigelsen gives for at sikre, at administrationen kan prioritere hurtigt og effektivt. I de situationer, hvor det er nødvendigt at fravige de sædvanlige sagsbehandlingsregler eller serviceniveauer, vil nogle borgere kunne opleve et fald i den sædvanlige service. Social- og Seniorudvalget vil løbende blive orienteret, hvis der sker større ændringer i serviceniveauet mv. på ældre- og sundhedsområdet.

Det er vigtigt at fremhæve, at der uanset bemyndigelsen, altid vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte borger og dennes behov for hjælp og støtte.

Social- og Seniorudvalget besluttede at tiltræde indstillingen, dog med den begrænsning, at bemyndigelsen kun gælder til og med den 8. februar 2021.

Thorkild Gruelund (Q) – formand for Social- og SeniorudvalgetFoto: Peter Brandi©

Vi har talt med udvalgsformanden Thorkild Gruelund (Q), for at få præciseret betydningen for den enkelte borger.

”Det er min opfattelse”, siger Thorkild Gruelund (Q), ”at der alene er tale om aflysning af opgaver der ikke handler om personlig pleje. For når man er visiteret til noget, så er det fordi der er et behov. Så det er opgaver som for eksempel rengøring og omsorgssamtaler, der er i risiko for at blive aflyst.”

Hvis du vil læse hele ”Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet” kan du klikke på dette link: her finder du bekendtgørelsen.

da_DKDansk