Sådan er rækkefølgen for vaccinationer – Status 26. februar

#

I en pressemeddelelse oplyser Hørsholm Kommune at status for vaccinationer i Hørsholm er, at 4% af borgerne er færdigvaccinerede pr. 26. februar. Hørsholm Kommune ligger på en 15. plads blandt kommuner med størst andel påbegyndte vaccinationer og på en 2. eller 3. plads blandt kommuner med størst andel færdigvaccinerede.

Alle borgere får en invitation fra Region Hovedstaden, når det er deres tur til at blive vaccineret, og rækkefølgen følger Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

Generelt oplever en del borgere i målgrupperne, at der ikke er ledige tider på vacciner.dk. Region Hovedstaden lægger løbende tider ud i det tempo de har vished for, at der er vacciner. De beder derfor om, at borgerne fortsat forsøger at booke tid, selvom om det kan kræve tålmodighed.
Region Hovedstaden har oprettet en hjemmeside med overblik over ledige tider, som opdateres dagligt, som forhåbentligt kan være en hjælp, for borgere der skal booke tid til vaccination: Vaccination mod COVID-19 (regionh.dk). Der arbejdes på at udvikle hjemmesiden.

I uge 8 blev 90 borgere i gruppe 2, 3 og 5 vaccineret lokalt i Hørsholm. Det drejer sig om borgere i målgruppe 2, 3 og 5, der ikke har mulighed for ved egen hjælp at transportere sig til et vaccinationscenter.

Hvis du er i målgruppe 1: Beboere i plejebolig og -centre

De fleste beboere på plejecentrene er vaccinerede, og der er 3. vaccinationsrunde (for dem, der har været syge eller lige er flyttet ind) på søndag d. 28. februar.

Hvis du er i målgruppe 2 og endnu ikke har fået dit første stik: Borgere over 65 år som får både praktisk hjælp og personlig pleje

Mange borgere i gruppe 2 har endnu ikke fået første vaccination. Dette skyldes primært, at der fortsat er mangel på vacciner og det derfor har været vanskeligt at booke tider til vaccination.

Der er forskellige vaccinetyper, som Sundhedsstyrelsen prioriterer til forskellige målgrupper. Derfor vil man som borger, der er inviteret til vaccination, kunne opleve, at man ikke selv kan bestille en tid, selvom der meldes ud om ledige tider for andre målgrupper, der skal vaccineres med andre vaccinetyper.

Der er pt ingen ledige tider til målgruppe 2. Ifølge Regionen åbnes der for flere tider d. 5., 6. og 7. marts.

Hvis du er i målgruppe 3: Borgere over 85 år

Alle borgere i målgruppe 3 har modtaget en invitation til at blive vaccineret.

Der er forskellige vaccinetyper, som Sundhedsstyrelsen prioriterer til forskellige målgrupper. Derfor vil man som borger, der er inviteret til vaccination, kunne opleve, at man ikke selv kan bestille en tid, selvom der meldes ud om ledige tider for andre målgrupper, der skal vaccineres med andre vaccinetyper.

Der er pt ingen ledige tider til målgruppe 3 (borgere fra 85-ca. 93 år). Der åbnes for flere tider d. 5., 6. og 7. marts.

De ældste borgere i målgruppe 3 (fra ca. 93 år) er indplaceret i et andet vaccinationsforløb end borgere fra 85 til ca. 93 år. Nogle tider er derfor reserveret til de ældste, mens andre er reserveret til de yngste i målgruppen. Du kan kun booke de tider, som din invitation er oprettet til.

Der åbnes for flere tider til målgruppe 3 (fra ca. 93 år) torsdag d. 4. marts.

Hvis du er i målgruppe 4: Udvalgt frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren

Medarbejdere i Hørsholm Kommune fra gruppe 4 har nu modtaget en invitation til vaccination. Tiden bookes via vacciner.dk.

  • Tirsdag den 2. marts: ca: 1420 ledige tider, heraf 32 på Bornholm.
  • Onsdag den 3. marts: ca: 2720 ledige tider, heraf 40 på Bornholm.
  • Torsdag den 4. marts. Vi åbner flere tider i løbet af i dag.

Hvis du er i målgruppe 5: Udvalgte patienter med særligt øget risiko, f.eks. kræftsyge, svært immunsupprimerede og personer med meget svær hjerte- lunge eller leversygdom

Det er primært hospitalet, der kan visitere til gruppe 5. Den praktiserende læge kan også henvise gruppe 5 til vaccination, men det kan dog kun ske i yderst begrænset omfang.

Om vaccinationsindsatsen

I Danmark er det Statens Serum Institut, der overvåger COVID-19-vaccinationsindsatsen. De COVID-19-vacciner, der er godkendt i Danmark, kræver to doser, før man er færdigvaccineret. Det er også Statens Serum Institut (SSI), der har ansvar for at sikre, at der indkøbes vacciner til de danske vaccinationsprogrammer og for distribution af de indkøbte vacciner til de steder, hvor vaccinerne skal gives.
Det er staten og regionerne, der har ansvaret for vaccinationer. Kommunerne hjælper primært borgere i målgruppe 1 og 2 og 3 som ikke selv kan komme til vaccinationsstederne.

Her kan du læse mere:
Hørsholm Kommunes hjemmeside

Peter

da_DKDansk