Det bliver frivilligt med lukkedage i Hørsholm Kommunes daginstitutioner

#

Af Peter Brandi – Svend Erik Christiansen (A) Formand for Børne- og Skoleudvalget – Foto: Peter Brandi©

Børne- og Skoleudvalget har på et ekstraordinært udvalgsmøde 25. februar 2021 besluttet, at forældre i kommunens daginstitutioner fremover selv kan bestemme, om de vil holde åbent i sommerferien og i dagene hen over jul og nytår.

Børne- og Skoleudvalgets formand Svend Erik Christiansen (A) siger ”Vi er meget glade for den løsning, vi er kommet frem til, hvor alle forældre på demokratisk vis får mulighed for at beslutte, om den enkelte daginstitution skal holde åbent eller have lukket i sommerferien og hen over julen. Forældrene får på den måde større indflydelse på, hvornår de kan holde ferie med deres børn”.

Det er netop valgfriheden og fleksibiliteten som Børne- og Skoleudvalget har ønsket at betone. Derfor skal forældre fremover stemme om, hvorvidt de ønsker at have lukkeuger eller ej i den enkelte daginstitution.

Svend Erik Christiansen (A) udtaler desuden: ”Det har længe været et ønske fra Børne- og Skoleudvalgets side, at daginstitutionernes lukkeuger blev genovervejet. Nu skal forældrene i hver daginstitution tage stilling til lukkeugernes fremtid.”

Valget om lukkeuger vil første gang blive afholdt i perioden mellem 1. maj og 1. september 2021, og vil gælde for julen 2021, 2022 og 2023.

Børne- og Skoleudvalget ønsker desuden, at forældre i skolefritidsordningerne på sigt også skal kunne stemme om fravalg af lukkeuger.

Fakta:
Muligheden for at fravælge lukkeuger gælder for alle kommunale og selvejende daginstitutioner.

Daginstitutionerne kan på grund af ferielovens varslingsregler ikke nå at afholde valg om lukkeuger i den kommende sommerferie, og der vil derfor være lukket i daginstitutionerne i uge 29-30 i sommeren 2021. Undtaget Mariehøj og Jægerhuset, der som pilotinstitutioner selv kan beslutte, hvad de gør i sommeren 2021.

Dagplejen indgår ikke i Børne- og Skoleudvalgets beslutning, og vil fortsætte med lukkeuger uden mulighed for fravalg.

da_DKDansk