Røde Kors styrker genbrugsteamet

#

Røde Kors butikken i Hørsholm – Foto: Jerry Ritz©

Ny stærk organisation med ny butiksleder skal fastholde vækst

Røde Kors Genbrug Hørsholm har været igennem en kraftig vækst de senere år. For at kunne følge med den positive udvikling og for fortsat at kunne vækste og skabe overskud til nødhjælp til de mest udsatte og sårbare mennesker herhjemme og i verdens brændpunkter, har afdelingsbestyrelsen for Røde Kors Hørsholm fundet det nødvendigt at styrke den daglige ledelse af genbrugsteamet.

I den forbindelse har man opslået stillingen som butiksleder af Røde Kors Butikken på Usserød Kongevej 80 ved KongevejsCentret, som er det ene af Røde Kors Genbrugs to salgssteder i lokalområdet. Det andet er Røde Kors Møbler i Kokkedal Industripark.

Tidligere leder af Genbrugsaktiviteten Leif B. Johansen – Foto: Jerry Ritz©

Danmarks største Røde Kors butik
Butikken er omsætningsmæssigt den største Røde Kors butik i Danmark, med omkring 200 engagerede frivillige ledet af butikslederen med hjælp af 9 dygtige afdelingsledere, som varetager den daglige drift med vagtplaner og lignende.

Den tidligere leder at Genbrugsaktiviteten Leif B. Johansen fratrådte den 1. april efter godt to års indsats på denne post. Leif var en af initiativtagerne til oprettelse af Røde Kors Genbrug i Hørsholm i 1996 og cirklen var således sluttet, da han tidligere på året var med til at fejre 25 års jubilæum for Røde Kors Genbrug.  

Formand for Røde Kors i Hørsholm Jørgen Jørgensen – Foto:

Jørgen Jørgensen, formand for Røde Kors, Hørsholm: ”Bestyrelsen har sat umådeligt stor pris på Leifs indsats og på et fint samarbejde med bestyrelsen, han har været med til at bringe Genbrugsaktiviteten til et højere niveau – og ydet en professionel indsats, ikke mindst i det seneste års tid med udfordringerne med Corona restriktioner og lukning i flere omgange” siger Jørgen Jørgensen og fortsætter: ”Det er en udfordring at finde en afløser for Leif, vi har derfor valgt at ændre vores organisation og fordele hans hidtidige opgaver på flere hænder. Ledelsesteamet for Røde Kors Genbrug vil fremover består at 3 personer”.  

Leif B. Johansen siger i forbindelsen med sin afsked: ”Det har virkelig været nogle meget spændende år, hvor jeg i Røde Kors Genbrug har mødt rigtig mange nye, rare mennesker, der – som meget engagerede frivillige – har vist stort personligt engagement og lyst til i fællesskab at arbejde for det fælles mål, at tjene penge til Røde Kors’ hjælpearbejde”.

Fremtidssikring af Genbrugsaktiviteten
Bestyrelsen har i løbet af marts haft en spændende dialog med alle afdelingslederne, og et af resultaterne er, at det er besluttet at ændre organisationen, så de to salgssteder: Butikken på Usserød Kongevej 80 og Røde Kors Møbler i Kokkedal Industripark 38 fremover vil drives som to selvstændige enheder, med hver sin daglige leder. Jerry Ritz, der er bestyrelsesmedlem og ansvarlig for kommunikation siger: ”Det har været helt naturligt med den fremgang, der har været i Røde Kors Genbrug, at kigge nærmere på vores organisation. Vores formand Jørgen Jørgensen, næstformand Jessica á Rogvi og Lise Frimodt, der er HR ansvarlig har gjort en stor indsats sammen med den øvrige bestyrelse og afdelingslederne i at finde en god måde at fremtidssikre Genbrugsaktiviteten i Røde Kors Hørsholm”.

Bestyrelsesmedlem og kommunikationsansvarlig Jerry Ritz – Foto: Thomas Evaldsen©

Genbrugstrenden har et stort og trofast publikum i Hørsholm
Den ledige stilling som Butiksleder af Butikken på Usserød Kongevej, er nu slået op i de lokale aviser og på Røde Kors’ hjemmeside. I en overgangsperiode til det nye ledelsesteam er på plads, vil Michael Dupont, der er aktivitetsledelseskonsulent i Genbrug, varetage den daglige ledelsesfunktion. Der har været utrolig travlt på begge salgssteder efter Corona-nedlukningen og genåbningen den 1. marts, både med modtagelse af donationer og salg. Dette ses blandt andet tydeligt af salgstallene. Der blev i marts måned alene solgt 34.920 forskellige varer. Borgerne i lokalområdet går i den grad ind for genbrugstanken, og Røde Kors følger med tidens trend.

Peter

da_DKDansk