Lad nu de ældre få det friplejehjem Ved Klædebo!

#

Af Glen Madsen (O) medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm Privatfoto

I Dansk Folkeparti ønsker vi et friplejehjem så hurtigt, det overhovedet er muligt. Og lad mig samtidig slå det fuldstændig fast, at havde Dansk Folkeparti haft afgørende indflydelse, så ville byggeriet have været i gang for længst!

For snart 2,5 år siden blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for muligheden for et friplejehjem Ved Klædebo. I skrivende stund er kommunen end ikke nået til at præsentere Kommunalbestyrelsen for en lokalplan, hvilket ene og alene skyldes at viljen til at prioritere projektet har været for lille.

Debatten og processen er desværre blevet trukket i langdrag, fordi kommunen har foretrukket et friplejehjem på kommunal jord ved Kokkedal Station. Samt fordi Det Radikale Venstre, der jo desværre har afgørende indflydelse, er gået mere op i at fastholde de få ejendomme, hvor friplejehjemmet skal ligge, som erhvervsområde, end i at gøre en positiv forskel for Hørsholms ældre borgere. Jeg må bare sige, at jeg ikke forstår den ældrefjendske tilgang, der så ofte er fra den kant.

I Dansk Folkeparti mener vi, at Hørsholms ældre skal have mulighed for en plejebolig i det øjeblik, der er et behov, samt hvis man er over 80 år og blot ønsker det. For os vil det være et skridt i den rigtige retning i forhold til, at møde Hørsholms ældre med en større grad af den værdighed og respekt de fortjener for at have bidraget til fællesskabet et langt liv.

da_DKDansk