Svend Erik Christiansen (S) fylder 75

#

Af Kirsten Øster – Foto: Peter Brandi©

Svend Erik Christiansen, Hørsholm, fylder 75 år den 7. maj 2021.

Han blev valgt til kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i Hørsholm i 2017. Han er medlem af økonomiudvalget og formand for Børne- og Skoleudvalget i Hørsholm kommune og gruppeformand i Socialdemokratiets kommunalbestyrelsesgruppe. Han opstiller som borgmesterkandidat for Socialdemokratiet ved kommunalvalget i 2021.

Svend Erik Christiansens kommunalpolitiske karriere startede i 1986 i daværende Fredensborg- Humlebæk kommunes byråd.  I 1988 blev han valgt som borgmester i kommunen, en post han beholdt indtil1998. Borgmesterperioden var bl.a. præget af massiv ungdomsarbejdsløshed, store byfornyelser, udbygning af daginstitutionskapaciteten, boligudbygning, kongelige begivenheder på Fredensborg slot. Fredensborg-Humlebæk kommune Kommunen var præget af en solid økonomi, og en stor opbakning til den udvikling, der skete.

Svend Erik Christiansen er endvidere formand for Københavns største plejehjem Hørgården på Amager, som er en selvejende institution. Plejehjemmet er et såkaldt profilplejehjem med Sport og Leg i centrum. Han er endvidere også formand for organisationen, Selvejenetværket, der er en organisation med 17 selvejende plejehjem i København som medlemmer.

Ud over det politiske virke var han i en halv snes år direktør for Frie Børnehaver og Fritidshjem, der administrerede og servicerede 440 selvejende og private daginstitutioner rundt om i hele landet.

Han har været ansat som konsulent i Danmarks Lærerforening, været folkeskolelærer i en årrække, og er i øvrigt oprindelig uddannet boghandler. Han er endvidere bachelor i samfundsfag fra Københavns Universitet.

Svend Erik Christiansen har altid prioriteret familie højt – i 45 år sammen med Ella, 2 børn og 2 børnebørn. Efter at have mistet Ella, giftede han sig igen i 2018 med Kirsten. Sammen har de 5 børn og 9 børnebørn, så der er nok at se til. De har boet i Hørsholm siden 2016.

da_DKDansk