Hørsholm bliver lukket ned fra i morgen den 8. maj

#

Af Peter Brandi – Foto: Lars Wallin©

Den automatiske nedlukning rammer nu Hørsholm Kommune

I en pressemeddelelse oplyser Hørsholm Kommune følgende:

Hørsholm Kommune har i dag den 7. maj modtaget de nyeste testkorrigerede incidenstal fra Sundhedsministeriet. Tallet ligger på 270, og derfor træder den automatiske nedlukning af kommunen i kraft fra lørdag den 8. maj.

En automatisk nedlukning træder i kraft ved testkorrigeret incidenstal over 250. Bekendtgørelsen om automatisk nedlukning betyder, at følgende lukker:

 • At grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner lukkes. Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud. Dagtilbud er undtaget fra nedlukningen, men følger nogle særlige retningslinjer, hvor der opdeles i faste, mindre grupper mv.
 • At lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, i sognet lukkes. Dette omfatter både statslige, kommunale og private tilbud på Kulturministeriets område.

Derudover får den automatiske nedlukning også konsekvenser for handel og services. Ressortminister anmoder Epidemikommissionen og forelægger Epidemiudvalget en anmodning om at iværksætte følgende tiltag:

 • Lukning af videregående uddannelser samt ikke videregående uddannelser (under Uddannelses og Forskningsministeriet) i kommunen
 • Lukning af liberale serviceerhverv i kommunen
 • Lukning af serveringssteder i kommunen
 • Lukning af storcentre og indkøbscentre mv. i kommunen
 • Lukning af udvalgsvarebutikker i kommunen
 • Lukning af forlystelsesparker mv. i kommunen
 • Lukning af stormagasiner, arkader, basarer i kommunen
 • Yderligere tiltag kan forelægges Epidemikommissionen og
 • Epidemiudvalget efter en konkret vurdering.

Borgmester Morten Slotved kalder situationen alvorlig og opfordrer Hørsholm til at stå sammen om at bryde smittekæden:

Borgmester Morten Slotved (C) – Foto: Peter Brandi©

”Hørsholms smitteudbrud overskygger desværre den glædelige nyhed om, at samfundet igen åbner. Vi står i en kritisk situation, hvor vi er tvunget til at lukke ned. Vi må komme igennem det her med samfundssind. Vi skal lade os teste og overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så kommer vi hurtigt tilbage på sporet igen.”

Nyt, midlertidigt PCR-testcenter åbner
Smitten er højest blandt de 15-20-årige og har nu bredt sig til nære kontakter i husstandene. Som borger bør du lade dig teste, gerne en PCR-test (halstest), så smittekæderne kan blive opdaget i tide. Morten Slotved siger: ”Situationen kræver handling fra os alle sammen, så vi hurtigt kan åbne kommunen igen og komme tilbage på sporet. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt lader sig teste nu, og gerne ved en PCR-test, da den er mere sikker end en hurtigtest.”

Testkapaciteten udvides i PCR-testcenteret i Fritidshuset og herudover etablerer Region Hovedstaden et midlertidigt PCR-testcenter, uden tidsbestilling, på Rungsted Gymnasium, Stadionalle 14, 2960 Rungsted Kyst. Det midlertidige PCR-testcenter har foreløbigt åbent:

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer under nedlukning

Sundhedsmyndighederne opfordrer til at:
Man lader sig teste. Gerne PCR-test, da denne test er mest sikker.

Man går i isolation, hvis man er smittet

Begræns social kontakt: Se så få som muligt

Passe små børn hjemme, hvis forældrene har mulighed for det

Huske god håndhygiejne.

Huske at holde afstand.

Offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra


Private arbejdsgivere lader medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Er du smittet? Gå i selvisolation
Hvis du er smittet med coronavirus eller er i risiko for at være smittet, skal du gå i selvisolation. Det betyder også, at du skal holde afstand til de personer, du bor sammen med.

 • Bliv hjemme og lade være med at mødes med personer, som du ikke bor sammen med.
 • Undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med.
 • Vær særligt opmærksom på god hygiejne og rengøring.

https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Selvisolation-og-isolationsophold

da_DKDansk