Hørsholm får ny idrætspolitik

#

Arkivfoto: Peter Brandi©

Hørsholm nye idrætspolitik sætter retning for, hvordan Hørsholm vil arbejde for og med idrætten de kommende år. Idrætspolitikken er netop blevet godkendt i Kommunalbestyrelsen, og nu skal politikken ud og virke til glæde for kommunens mange idrætsforeninger og idrætsaktive borgere.

Nadja Hageskov (C) formand for Sports- Fritids- og Kulturudvalget

”Hørsholms nye idrætspolitik er visionær, nærværende og meget relevant for os politikere, for kommunens foreninger – ja kort sagt, for alle borgere i Hørsholm.

For min familie og mig, som for mange andre borgere, har idræt og foreningsliv en væsentligt plads i hverdagen, og det at være en del af et aktivt fællesskab gennem idrætten er meget værdifuldt for os. Derfor ser jeg meget frem til, at idrætspolitikken nu danner rammerne for den fortsatte udvikling af idrætslivet i Hørsholm”, fortæller Nadja Maria Hageskov, formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.  

Idrætspolitikken er bygget op om 5 emner:
Stærkt samarbejde
Idræt for alle
Talentudvikling og eliteidræt
Gode rammer
Stærke foreninger
– og til hvert emne hører en række indsatser, som folder emnerne ud og som sikrer, at idrætspolitikken er et aktivt værktøj for hele Hørsholm. Begrebet ’aktive fællesskaber’ er den røde tråd i politikken. Vi er fælles om idrætten, vi er sammen om de gode oplevelser gennem idrætten, og i fællesskabet er der plads til alle.

Idrætspolitikken er blevet til med stor hjælp og mange gode input fra workshops og borgermøder med unge, ældre, politikere og Idrætsrådet (brugerråd, som repræsenterer alle idrætsforeninger i kommunen). Formand for Idrætsrådet Michael Esmann udtaler om det færdige produkt: ”Idrætspolitikken indeholder en række meget konkrete indsatser, som kan sættes i værk med det samme. På vegne af Idrætsrådet glæder vi os til samarbejdet med politikere og kommunens administration om at føre Idrætspolitikken ud i livet.” 

Idrætspolitikken kan læses her: https://www.horsholm.dk/politik/planer-politikker-og-strategier

Peter

da_DKDansk