Hørsholm genåbner tirsdag den 18. maj – med enkelte undtagelser

#

Dette meddeler Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Efter at være blevet automatisk nedlukket fra den 8. maj på grund af smitteudbrud, åbner Hørsholm nu igen automatisk efter 7 dage i træk med gode incidenstal. Alt genåbner stort set, dog må Rungsted Skole, Rungsted private Realskole, Karen Blixen-museet og foreningslivet omkring havnen forblive lukket nogle dage endnu som følge af den automatiske sognenedlukning i Rungsted Sogn.

Skoler, kultur- og fritidsfaciliteter, liberale erhverv og øvrige handelsliv kan nu åbne igen fra 18. maj efter at have været automatisk nedlukket fra den 8. maj. Ved genåbningen er Hørsholm Kommune atter med i den genåbningsplan, som resten af landet følger. Dog er de 2 skoler, Rugstedlund og foreningslivet i Rungsted Sogn fortsat omfattet af en sognenedlukning. En sognenedlukning omfatter ikke handelslivet, så frisører, restauranter, cafeer og øvrige butikker i Rungsted Sogn kan åbne på lige fod med byens øvrige handelsliv fra den 18. maj.

”En kæmpe tak til Hørsholms borgere. Hørsholm har i den grad stået sammen om at bryde smittekæderne. Det er gået stærkt, og nu er vi igen på sporet. I har ladet jer teste i stor stil, og I har været ekstra opmærksomme på at følge retningslinjerne. Tak for det,” siger Hørsholm Kommunes borgmester Morten Slotved. ”Om få dage håber og forventer jeg også, at vi kan sige velkommen tilbage til skolebørnene i Rungsted Sogns skoler og til Karen Blixen-museet og det øvrige fritidsliv i Rungsted Sogn. Også her er vi rigtig godt på vej i forhold til at bryde smitten effektivt.”

Sognenedlukning i Rungsted Sogn
Rungsted Sogn har været særligt hårdt ramt af smitte, og det har medført en fortsat nedlukning for netop dette sogn. Sognenedlukningen i Rungsted Sogn omfatter Rungsted Skole, Rungsted private Realskole, Karen Blixen-museet og de forenings- og fritidsaktiviteter, der foregår i Rungsted Sogn, blandt andet fritidsaktiviteterne i Rungsted Havn. Herudover holder daginstitutionen Ulvemosehuset åbent på skærpede vilkår.

Under forudsætning af, at incidens grænserne fortsat holdes, kan Rungsted Sogn genåbne på fredag den 21. maj.

I skrivende stund, som er mandag den 17. maj, er Rungsted Sogn på dag 4 i forhold til at opfylde kriterierne for genåbning, og når sognet 7 dage i træk har opfyldt kriterierne, kan sognet genåbne den efterfølgende dag, hvilket altså bliver fredag den 21. maj.

En sognenedlukning omfatter som sagt ikke handels, restaurant- og cafeliv, men bl.a. skoler, foreningsliv og kulturliv. Derfor åbner restauranter, liberale erhverv og udvalgsvarebutikker mm. i sognet den 18. maj.

Opfordrer til hurtigere genåbning – tallene er gode
På baggrund af de fortsat gode tal for Rungsted Sogn, retter Hørsholm Kommune den 17. maj henvendelse til Styrelsen for patientsikkerhed for at bede om dispensation for nedlukningen med henvisning til den lave faktiske smitte.

”Vi håber at få en dispensation fra nedlukningen, så vi hurtigere kan åbne Rungsted Sogn. Derfor har vi i dag kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed, for vi vil gerne vurderes på de faktiske smittetal. Vores opfattelse er, at der er styr på smittespredningen og det skal styrelsen vide, ” siger borgmester Morten Slotved. ”Den samme tilgang har vi også haft i forhold til Hørsholms kommune-nedlukning, hvor vi bad Styrelsen for Patientsikkerhed om at vurdere vores sag 2 gange i sidste uge.”  

Den første kommune med automatisk nedlukning
Den 7. maj ramte Hørsholm Kommune nedlukningsgrænsen for den testkorrigerede incidens på 250. Det skete med en incidens på 270, og dagen efter blev kommunen automatiske lukket ned.

Hørsholm Kommune blev dermed den første kommune i landet, som lukkede ned som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning, idet genåbningsplanen har en model for lokale nedlukninger baseret på automatik.

Peter

da_DKDansk